Stavebniny - Hobby market, Hlohovecká cesta, Nitra

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Projekty rozvoja obcí vrátane a) bytových budov b) budov pre obchod a/alebo služby c) budov pre kultúru a verejnú zábavu d) budov pre administratívu e) škôl, univerzít a budov pre vzdelávanie f) nemocničných budov a zdravotníckych zariadení g) skladov h) komplexov dvoch a viacerých objektov uvedených v písmenách a) až g) i) garáží alebo komplexu garážových budov od 500 stojísk k) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) až j)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba objektu slúžiaceho ako predajňa stavebnín, náradia, nábytku, bytových doplnkov, záhradnej techniky a rastlinstva.
 • Dotknutá obec: Nitra (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Nitra
 • Navrhovateľ: IN VEST, spol. s r.o., Areál Duslo a.s., objekt č. 21-07,92703 Šaľa
 • IČO Navrhovateľa: 36553671
 • Povoľujúci orgán: Mesto Nitra
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.