Spracovanie mäsa a mäsových výrobkov a výroba polotovarov z mäsa Dovalovo

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.2 Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je vybudovanie prevádzky spracovanie mäsa a mäsových výrobkov.
 • Dotknutá obec: Liptovský Hrádok (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Navrhovateľ: OR-LI, s.r.o. L. Mikuláš
 • IČO Navrhovateľa: 31588689
 • Povoľujúci orgán: MÚ Liptovský Hrádok
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru IBECS, Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  04.06.2003