Preskočit na obsah

Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022 – 2030

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným impulzom pre spracovanie dokumentu je potreba reagovania na globálne ako i regionálne výzvy i príležitosti v oblasti zvyšovania kvality života obyvateľov, transformácie regiónu z uhoľného na inovatívny a udržateľný región, sanácii environmentálnych záťaží v území, skvalitňovania podnikateľského prostredia, harmonizácie trhu práce s potrebami zamestnávateľov, klimatickými zmenami. Proces transformácie územia hornej Nitry predstavuje významnú výzvu pre celý široký región presahujúci územie jednotlivých obcí, ale prináša v sebe príležitosť nastavenia budúceho rozvoja na nových, ekologických, inovatívne orientovaných a udržateľných princípoch podporených dostupnosťou viaczdrojového financovania, najmä cez finančné nástroje EŠIF a Fondu spravodlivej transformácie.
 • Dotknutá obec: Koš, Opatovce nad Nitrou, Nováky, Cigeľ, Diviacka Nová Ves, Kanianka, Bojnice, Malá Čausa, Šútovce, Zemianske Kostoľany, Lehota pod Vtáčnikom, Prievidza, Handlová, Sebedražie, Lazany, Nedožery - Brezany, Kocurany, Nitrianske Sučany (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Obstarávateľ: mesto Prievidza, Nám. slobody č. 14, 971 01 Prievidza
 • IČO Obstarávateľa: 318442
 • Schvaľujúci orgán: zastupiteľstvá miest Prievidza, Nováky, Bojnice a obce Koš
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  06.07.2022
  Oznámenie
  06.07.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  24.08.2022
  Text strategického dokumentu
  06.07.2022