Preskočit na obsah

Rozšírenie výroby KFTS s.r.o. -­ automatická lakovacia linka

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.1 Výroba a montáž motorových vozidiel a výroba motorov motorových vozidiel 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách č. 1 - 9 s výrobnou plochou
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie kapacít výrobného závodu na výrobu plastových komponentov pre interiéry automobilov, ktoré spočíva v zriadení novej prevádzky závodu zameranej na povrchovú úpravu vlastnej produkcie plastových dielcov pre osobné automobily. Farbenie dielcov bude zabezpečo-­ vané prostredníctvom uzavretej automatickej lakovacej linky, ktorej súčasťou sú lakovacie roboty.
 • Dotknutá obec: Rajec (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Navrhovateľ: KFTS s. r. o., Fučíkova 335/2, 015 01 Rajec
 • IČO Navrhovateľa: 47687461
 • Povoľujúci orgán: Mesto Rajec
  Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  26.11.2015
  Spracovateľ zámeru Mgr. Ingrida Nahácka
  Text zámeru
  26.11.2015
  Právoplatné rozhodnutie
  02.02.2016