Rozšírenie turistického a rekreačného areálu EKO – ŠPORT HOTELA BJÖRNSON. Novostavba 15 chatiek – JASNÁ TREE HOUSES, Demänovská dolina 77, 031 01 Liptovský Mikuláš.

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.5 Športové a rekreacné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom posudzovaného investičného zámeru je rozšírenie jestvujúcej prevádzky existujúceho turistického a rekreačného areálu priamo v území Demänovská dolina. Navrhovateľ, SLOV INN JASNÁ TREE HOUSES s.r.o., má záujem rozšíriť existujúci turistický a rekreačný areál EKO – ŠPORT HOTELA BJÖRNSON o 15 chatiek pozostávajúcich z dvoch ubytovacích jednotiek. Novo navrhovaná zástavba počíta s maximálnou kapacitou obsadenosti jednej chatky na 8 osôb. Rozmery jednej chatky sú 72 m2 a výška cca 3,3 m.
 • Dotknutá obec: Demänovská Dolina (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Liptovský Mikuláš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Navrhovateľ: SLOV INN JASNÁ TREE HOUSES s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50416260
 • Povoľujúci orgán: Obec Demänovská DOlina, OU-LM-OSZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  28.03.2018
  Spracovateľ zámeru Mgr. Daniel Schmidtamyer, Mgr. Ľuboš Smoleň, Ing. Daniela Andrejčinová
  Text zámeru
  28.03.2018
  28.03.2018
  28.03.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  05.06.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  06.07.2018