Rozšírenie IBV v obci Spišský Štvrtok - lokality Iliašovská cesta, Ovsisko, Kremňa a Široké

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
  • Zistovacie konanie

Základne informácie