Preskočit na obsah

Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu Stretava - ul. Rómska

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody
  • Zistovacie konanie

Základne informácie