Preskočit na obsah

Regionálna integrovaná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 1
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie