Preskočit na obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kolárovice aktualizácia na roky 2015-2020

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Kolárovice, pri rešpektovaní a symbiotickom využití environmentálnych špecifík územia.
 • Dotknutá obec: Makov, Veľké Rovné, Kolárovice, Petrovice (okresy: Čadca, Bytča)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bytča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Zámok 104, 01401 Bytča
 • Obstarávateľ: Obec Kolárovice, Obecný úrad , Kolárovice 389, 013 54 Kolárovice
 • IČO Obstarávateľa: 00321362
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  23.02.2016
  23.02.2016
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  30.03.2016
  31.03.2016