Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Brodské 2016 - 2025

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Brodské sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Brodské, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný.
 • Dotknutá obec: Gbely, Kúty, Brodské (okresy: Skalica, Senica)
 • Príslušný orgán: OkÚ Skalica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám.slobody 15, 90901 Skalica
 • Obstarávateľ: Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
 • IČO Obstarávateľa: 00309451
 • Schvaľujúci orgán: Obec Brodské - obecné zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  Oznámenie
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  20.06.2016