Priemyselný a výskumný komplex,TECHNOV ,s.r.o.,Rumanová

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba a prevádzkovanie nového priemyselného a výskumného komplexu spoločnosti.
 • Dotknutá obec: Rumanová (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Navrhovateľ: Technov, s. r.o., 951 37 Rumanová 144
 • IČO Navrhovateľa: 36801640
 • Povoľujúci orgán: Obec Rumanová
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.