Predajňa potravín LIDL Bojnice

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba predajne potravín ako samostatného prevádzkového celku so zastavanou plochou 2 359,64 m2 a parkoviskom pre 130 vozidiel
 • Dotknutá obec: Bojnice (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: LIDL Slovenská republika, v. o. s., Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35793783
 • Povoľujúci orgán: Mesto Bojice,
  Okresný úrad Prievidza, OSŽP
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.