Preskočit na obsah

Podpora inteligentných inovácií spoločnosti Pöttinger stroje, s.r.o. - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Inovácia časti výrobného procesu, ktorý zahŕňa výmenu jestvujúcich zariadení za nové: - starý sústruh sa nahradí novým CNC sústruhom na obrábanie kovového tyčového materiálu, - staré ohraňovacie zariadenie sa nahradí novým hydraulickým ohraňovacím lisom - a pre potreby kontroly parametrov výrobkov bude pri novom ohraňovacom zariadení umiestnené 3D meracie rameno. Umiestnenie nových zariadení je v tých istých výrobných priestoroch ako sú jestvujúce.
 • Dotknutá obec: Bánovce nad Bebravou (okres: Bánovce nad Bebravou)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 7/7, 95701 Bánovce n./Bebravou
 • Navrhovateľ: Pöttinger stroje, s.r.o. so sídlom Partizánska 75, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • IČO Navrhovateľa: 35943599
 • Povoľujúci orgán: OU Bánovce nad Bebravou
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  22.04.2021
  Text oznámenia o zmene
  22.04.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  14.05.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  18.06.2021