Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci,
pripravili sme pre vás dotazník, vyplnením ktorého nám pomôžete zlepšiť obsah webových stránok Informačného systému posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ďakujeme za jeho vyplnenie.
Redakcia Enviroportálu
Vyplniť dotazník

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: Priemyselný park Poprad - II

  • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.15 Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie