Nové pripojenie Priemyselnej zóny Prievidza II. etapa – parkovisko pre osobné automobily

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.15 Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie verejného parkoviska pre osobné motorové vozidlá s kapacitou 253 stojísk v areáli priemyselného parku Prievidza Západ.
 • Dotknutá obec: Prievidza (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: MH Invest II, s. r. o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50021150
 • Povoľujúci orgán: Mesto Prievidza
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.