Preskočit na obsah

N1 Rezidencia Nový Zobor Nitra

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Príprava výstavby bytového komplexu - bytových objektov v mestskej časti Zobor, v lokalite Šindolka medzi ulicou Drážovská a komunikáciou R1A.
 • Dotknutá obec: Nitra (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Nitra
 • Navrhovateľ: Roman Cerulík
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Mesto Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  27.05.2021
  Spracovateľ zámeru RNDr. Vladimír Meraví
  Text zámeru
  28.05.2021