Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Multi Development Nová Nitra

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Projekty rozvoja obcí vrátane a) bytových budov b) budov pre obchod a/alebo služby c) budov pre kultúru a verejnú zábavu d) budov pre administratívu e) škôl, univerzít a budov pre vzdelávanie f) nemocničných budov a zdravotníckych zariadení g) skladov h) komplexov dvoch a viacerých objektov uvedených v písmenách a) až g) i) garáží alebo komplexu garážových budov od 500 stojísk k) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) až j)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba polyfunkčného súboru v areáli pivovaru v Nitre.
 • Dotknutá obec: Nitra (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Real Estate Assets s.r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36672785
 • Povoľujúci orgán: MÚ Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  27.08.2007
  Spracovateľ zámeru EKOCONSULT - enviro, a.s., Bratislava
  Text zámeru
  27.08.2007

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  12.11.2007

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien