Modernizácia železničnej trate Žilina- Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo), II. etapa sžkm 209,800 - 242,850

  • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 13.3 Výstavba železničných dráh nadzemných a podzemných 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železničných mostov
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie