Preskočit na obsah

Modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva ZÁPAD

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.3 Výstavba železnicných dráh nadzemných a podzemných 13.4 Železnicné stanice, terminály a) osobné b) zmiešané (nákladné + osobné) c) zriadovacie d) nákladné, prekladiská kombinovanej dopravy e) kontajnerové prekladiská f) pohranicné prechodové 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva ZÁPAD v úseku ŽST Devínska Nová Ves – ŽST Bratislava hlavná stanica v sžkm 39,494 – 55,379. Celková dĺžka stavby je 15,9 km.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Karlova Ves, Bratislava - Staré Mesto, Bratislava - Lamač, Bratislava - Nové Mesto, Bratislava - Devínska Nová Ves (okresy: Bratislava IV, Bratislava I, Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31364501
 • Povoľujúci orgán: Miestny úrad MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
  Miestny úrad MČ Bratislava – Lamač
  Miestny úrad MČ Bratislava – Karlova Ves
  Miestny úrad MČ Bratislava – Staré Mesto
  Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto
  Okresný úrad Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  16.12.2020
  14.01.2021
  Spracovateľ zámeru REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
  Text zámeru
  16.12.2020
  17.05.2021