Preskočit na obsah

Majcichovská rúrová sieť

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.3 Vodohospodárske projekty pre polnohospodárstvo vrátane melioracných zásahov, najmä a) odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, úpravy pozemkov; b) lesnícko-technické meliorácie
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je zabezpečenie dostatočnej potreby závlahovej vody pre pivotové zavlažovače o maximálnej zavlažiteľnej výmere 473 ha prostredníctvom jestvujúceho vodného zdroja – zdrojovej čerpacej stanice a sústavy „ZČS Pusté Úľany“ s čerpacou stanicou Pavlice.
 • Dotknutá obec: Majcichov, Pavlice, Voderady (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Navrhovateľ: Roľnícke družstvo v Pavliciach, 919 42 Pavlice
 • IČO Navrhovateľa: 00227382
 • Povoľujúci orgán: Obce Voderady, Majcichov a Pavlice,
  Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  17.05.2021
  Spracovateľ zámeru EnvIdeal, s.r.o., Bratislava
  Text zámeru
  17.05.2021