Preskočit na obsah

I/79 a II/555 Kráľovský Chlmec, križovatka

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom stavby je prestavba existujúcej úrovňovej stykovej križovatky cesty I/79 a cesty II/555 v meste Kráľovský Chlmec, z dôvodu nevyhovujúcich parametrov, zlého technického stavu pôsobením poveternostných vplyvov na vozovku a vplyvom dopravnej záťaže. Cieľom rekonštrukcie je vybudovanie križovatky s vyhovujúcimi parametrami, vylepšenie jej technického stavu, komfortnejšie napojenie cesty II/555 a III/3712, usporiadanie dopravných prúdov a úprava nadväzných úsekov cesty I/79 a tým z hľadiska komplexného riešenia dopravy v danom území zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť dopravy. Súčasťou navrhovanej zmeny činnosti je aj rekonštrukcia mosta 79-043.
 • Dotknutá obec: Kráľovský Chlmec (okres: Trebišov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trebišov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Námestie mieru 804/1 , 07501 Trebišov
 • Navrhovateľ: Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 00003328
 • Povoľujúci orgán: Mesto Kráľovský Chlmec
  Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  17.05.2021
  Text oznámenia o zmene
  17.05.2021
  17.05.2021
  03.06.2021