Diaľnica D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie úseku diaľnice D4 okolo hlavného mesta Bratislava.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Vajnory, Bratislava - Záhorská Bystrica, Bratislava - Rača, Stupava, Marianka, Borinka, Svätý Jur (okresy: Bratislava III, Bratislava IV, Malacky, Pezinok)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, v zastúpení splnomocnencom DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Bratislava
  Okresný úrad Pezinok
  Okresný úrad Malacky
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  15.11.2016
  Spracovateľ zámeru DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3
  Text zámeru
  15.11.2016

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  19.01.2017