Preskočit na obsah

Business Center Bajkal - 2, Bratislava

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Projekty rozvoja obcí vrátane a) bytových budov b) budov pre obchod a/alebo služby c) budov pre kultúru a verejnú zábavu d) budov pre administratívu e) škôl, univerzít a budov pre vzdelávanie f) nemocničných budov a zdravotníckych zariadení g) skladov h) komplexov dvoch a viacerých objektov uvedených v písmenách a) až g) i) garáží alebo komplexu garážových budov od 500 stojísk k) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) až j)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie polyfunkčného súboru 3 blokov s funkciou administratíva, hotel, bývanie.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: SLOVKARPATIA s.r.o., Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 30840848
 • Povoľujúci orgán: SÚ Bratislava Ružinov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  29.06.2011
  Spracovateľ zámeru IVASO, s.r.o.
  Text zámeru
  30.06.2011

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  15.08.2011

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení IVASO, s.r.o.
  Text správy o hodnotení
  16.11.2011

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  02.02.2012