Preskočit na obsah

Areál Thermal park s hotelom, Spišská Stará Ves

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.1 Rekreačné areály a súvisiace zariadenia (ubytovacie zariadenia okrem ubytovania v súkromí, stravovacie zariadenia) 14.6 Športové areály a súvisiace zariadenia (nekryté športové ihriská a kryté budovy pre šport) - nekryté areály a súvisiace zariadenia - kryté budovy pre šport 9.14 Projekty rozvoja obcí vrátane a) bytových budov b) budov pre obchod a/alebo služby c) budov pre kultúru a verejnú zábavu d) budov pre administratívu e) škôl, univerzít a budov pre vzdelávanie f) nemocničných budov a zdravotníckych zariadení g) skladov h) komplexov dvoch a viacerých objektov uvedených v písmenách a) až g) i) garáží alebo komplexu garážových budov od 500 stojísk k) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) až j)
 • Povinné hodnotenie
 • ESPOO dohovor:

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba areálu s hotelom, thermal parkom s vnútornými a vonkajšími bazénmi, viacúčelovou športovou halou, športovými plochami a parkovaním.
 • Dotknutá obec: Spišská Stará Ves (okres: Kežmarok)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Vodný park Stará Ves - Sromowce Wyžne, a.s, Jesenského 342 , 060 01 Spišská Stará Ves
 • IČO Navrhovateľa: 36486051
 • Povoľujúci orgán: MÚ Spišská Stará Ves
 • Strana pôvoduSlovensko
 • Dotknutá stranaPoľsko,
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  23.01.2009
  Spracovateľ zámeru SLOVZEOLIT spol. s r.o.
  Text zámeru
  04.03.2009
  23.04.2009

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  12.03.2009

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  23.06.2010