Preskočit na obsah

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA TRIANGEL 2

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Projekty rozvoja obcí vrátane a) bytových budov b) budov pre obchod a/alebo služby c) budov pre kultúru a verejnú zábavu d) budov pre administratívu e) škôl, univerzít a budov pre vzdelávanie f) nemocničných budov a zdravotníckych zariadení g) skladov h) komplexov dvoch a viacerých objektov uvedených v písmenách a) až g) i) garáží alebo komplexu garážových budov od 500 stojísk k) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) až j)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Dotknutá obec: Bratislavský Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Lenar, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50957716
 • Povoľujúci orgán: OUBA, MC Stare Mesto
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing. Monika Kotorová
  Text zámeru
  17.05.2021
  17.05.2021