Preskočit na obsah

„Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Vyšná Šebastová“

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 2
  • Zistovacie konanie

Základne informácie