Preskočit na obsah

„Zariadenie na zber a dočasné uloženie odpadov“ - Polystar, s.r.o., Nové Zámky

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je rozšírenie skladových kapacít pre dočasné uloženie ostatných a nebezpečných odpadov, cca 3 000 ton odpadov ročne.
 • Dotknutá obec: Šurany (okres: Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nové Zámky
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Podzámska 25, 94001 Nové Zámky
 • Navrhovateľ: Polystar, s.r.o., Slovenská 13A, Nové Zámky
 • IČO Navrhovateľa: 36552119
 • Povoľujúci orgán: OUNZ OSZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  17.05.2021
  Spracovateľ zámeru ECOKAT s.r.o., Košice
  Text zámeru
  17.05.2021