Preskočit na obsah

„Územný plán obce Kamenica nad Hronom“

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavné ciele :územný plán má stanoviť regulačné zásady , rozvojové limity a opatrenia v rozsahu k.ú. Kamenica nad Hronom .Vytvorí predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.
 • Dotknutá obec: Chľaba, Malá nad Hronom, Salka, Kamenín, Štúrovo, Nána, Bajtava, Kamenica nad Hronom (okres: Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nové Zámky
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Podzámska 25, 94001 Nové Zámky
 • Obstarávateľ: Obec Kamenica nad Hronom
 • IČO Obstarávateľa: 00308951
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  31.07.2023
  Oznámenie
  31.07.2023
  Text strategického dokumentu
  31.07.2023

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  21.09.2023
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  21.09.2023