EN | SK | DE | Tlačiť


Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Výrobné haly VT1 a VT2 - Priemyselný park Ferovo - Vranov nad Topľou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Vranov nad Topľou Strojársky a elektrotechnický priemysel 15.01.2021
Logistický park Opatovce kvadranty 1,2,3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 15.01.2021
Územný plán obce Čierny Balog, Zmeny a doplnky č. 5
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 2 15.01.2021
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 2. etapa I/66 Hámor most ev. č. 66-123
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Brezno Doprava a telekomunikácie 15.01.2021
Nová expedícia – HYZA Topoľčany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Topoľčany Potravinársky priemysel 15.01.2021
Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský - podla § 4, ods. 1 14.01.2021
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov MOBICAT MC 100 R EVO
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Michalovce Infraštruktúra 14.01.2021
Zariadenie na úpravu a spracovanie ostatných odpadov - zvýšenie zhodnocovania ostatných odpadov činnosťou R12
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Vranov nad Topľou Infraštruktúra 14.01.2021
Parkovací dom VSD na Staničnom námestí
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Košice I Infraštruktúra 14.01.2021
Úprava skládky Stropkov - Chotča v súlade s § 114c zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Stropkov Infraštruktúra 14.01.2021
Program rozvoja obce Sekule na roky 2021 - 2027
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 14.01.2021
Protipovodňové opatrenia Trnkov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov Vodné hospodárstvo 14.01.2021
Územný plán zóny Centrum - Podunajské Biskupice, v znení zmien a doplnkov č. 4/2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Bratislava II podla § 4, ods. 2 14.01.2021
Šaštín - Kúty, KRŽZ, koľ. č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Senica Doprava a telekomunikácie 14.01.2021
Bioplynová stanica Sklabiná - rozšírenie materiálovej základne
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Veľký Krtíš Infraštruktúra 14.01.2021
Vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 14.01.2021
I/15 - 014 STROPKOV MOST
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Stropkov Doprava a telekomunikácie 14.01.2021
Územný plán obce Nižný Hrušov - Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Košický Vranov nad Topľou Michalovce Trebišov podla § 4, ods. 1 14.01.2021
Lagúna na digestát 10 000 m3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu
Banskobystrický Lučenec Iný dôvod posudzovania 14.01.2021
Modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva ZÁPAD
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava I Bratislava III Bratislava IV Doprava a telekomunikácie 14.01.2021
PLÁN OTVÁRKY, PRÍPRAVY A DOBÝVANIA LOŽISKA GEMERSKÁ POLOMA – MASTENEC NA ROKY 2021-2040
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Rožňava Tažobný priemysel 14.01.2021
„BUDOVA NA SKLADOVANIE A BALENIE MATERIÁLU“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 13.01.2021
IPR EBO 10178/6 - SO 525 - stanovište mobilných dieselgenerátorov EBO
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energetický priemysel 13.01.2021
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zemianske Kostoľany 2021-2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Prievidza podla § 4, ods. 2 13.01.2021
Zberňa kovových odpadov a batérií Sokoľany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 13.01.2021