EN | SK | DE | Tlačiť


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Skladové priestory
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 24.09.2020
Obnova objektu Royal Palace
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Poprad Infraštruktúra 24.09.2020
REKREAČNÉ DOMY Sun Valley II
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 24.09.2020
Zariadenie na zber odpadov a prekládková stanica komunálneho odpadu Dolný Bar
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 24.09.2020
Zariadenie na spracovanie starých vozidiel – prevádzka Martin
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Martin Infraštruktúra 24.09.2020
Recyklačné centrum Krupina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Krupina Priemysel stavebných látok 24.09.2020
Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trnavský Dunajská Streda Vodné hospodárstvo 24.09.2020
Obchodné centrum SIKO Bory, Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 23.09.2020
Územný plán obce Chrabrany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 1 23.09.2020
Navrhované zmeny a doplnky ÚPN - mesta Poprad č. .../2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 23.09.2020
„Závlahové rozvody AT GEMER, s. r. o. - Stredisko Dubník“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Polnohospodárska a lesná výroba 23.09.2020
Argónová jednotka Duslo, Slovensko - Projekt zmeny stavby pred dokončením.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Nitriansky Šaľa Ostatné priemyselné odvetvia 23.09.2020
Zemny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Varhaňovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 23.09.2020
Efektivizácia procesu úpravy odpadov mobilným zariadením
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice IV Infraštruktúra 23.09.2020
"Kravín - pôrodnica", s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 23.09.2020
Bytový komplex NOVA v Novom Meste nad Váhom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infraštruktúra 23.09.2020
Zariadenie na zneškodňovanie nebezpečných odpadov skupiny 18 Odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu – navýšenie kapacity zneškodňovaných odpadov kategórie „O“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- posudzovať
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 23.09.2020
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 - 2027
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Slovenská Republika - podla § 4, ods. 1 23.09.2020
NOVÉ ČERMANY
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 23.09.2020
DUBOVÁ – zberný dvor odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 23.09.2020
Ubytovacie zariadenie v areáli Trenčianska ul., Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský - Energetický priemysel 22.09.2020
Rozšírenie Logistického parku Vector Parks (Malý Šariš)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Strojársky a elektrotechnický priemysel 22.09.2020
Doplnenie - Oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia mesta Sabinov na roky 2020-2030“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 22.09.2020
Nízkouhlíková stratégia mesta Sabinov na roky 2020-2030“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 22.09.2020
Hypermarket - Tvrdošín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Tvrdošín Infraštruktúra 10.02.2020