Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zariadenie na zber a výkup odpadov, miestna výkupňa Gbeľany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina Infraštruktúra 07.10.2022
Prístavba a prestavba skladu MTZ II
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Potravinársky priemysel 07.10.2022
Prístavba výrobnej haly MTA SLOVAKIA, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Strojársky a elektrotechnický priemysel 07.10.2022
Objekt občianskej vybavenosti Pri plavárni
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina Infraštruktúra 07.10.2022
Kolta – Úprava odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 07.10.2022
Spojovacie potrubie geotermálnej energie
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Trebišov Energetický priemysel 07.10.2022
Zmeny a doplnky č. 1 Územný plán Mesta Čierna nad Tisou
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 07.10.2022
Zmena a doplnok č. 2/2022 ÚPN-O Jánovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 07.10.2022
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Stakčínska Roztoka (ZaD č.1 ÚPN O Stakčínska Roztoka)
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 07.10.2022
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Dolné Plachtince
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Veľký Krtíš podla § 4, ods. 3 06.10.2022
Program rozvoja obce Budiná na roky 2021 - 2027
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 1 06.10.2022
Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice II Košice IV podla § 4, ods. 1 06.10.2022
Vývoj a testovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Poprad Infraštruktúra 06.10.2022
Nemocnica novej generácie Rimavská Sobota
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 06.10.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vysoká na roky 2022 - 2028 (aktualizovaná a dopracovaná verzia pôvodného PHSR podľa nových podmienok zákona č. 309/2014 Z.z.)
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 06.10.2022
Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Modra nad Cirochou
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Humenné Snina podla § 4, ods. 2 06.10.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Lozorno na roky 2022-2027
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Malacky Pezinok podla § 4, ods. 2 06.10.2022
Zhodnocovanie stavebných odpadov pomocou drviacej lopaty MB-L140 S2, inštalované na hydraulický systém pracovného stroja
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Zlaté Moravce Infraštruktúra 06.10.2022
MARTIN - KALNÔ – ÚPRAVA ODPADOV
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Infraštruktúra 05.10.2022
TORNAĽA, úprava odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Revúca Infraštruktúra 05.10.2022
Logistická hala, Levice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Infraštruktúra 05.10.2022
Investície do technologického vybavenia vinárstva - Stanislav Kinči
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Potravinársky priemysel 05.10.2022
Prístavba oceľových dávkovacích zásobníkov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Ostatné priemyselné odvetvia 05.10.2022
Obytný súbor Jurová- rodinné domy a infraštruktúra
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 05.10.2022
Obytný súbor Horný Bar
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 05.10.2022