EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmena 03/2019 Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších zmien – Zariadenie odpadového hospodárstva Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 20.05.2019
Územný plán mesta Dudince
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Nitriansky Banskobystrický Levice Krupina podla § 4, ods. 1 20.05.2019
"Kravín - pôrodnica", s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 20.05.2019
Rozšírenie zberu odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infraštruktúra 20.05.2019
Administratívno-polyfunkčná budova Buzinská Košice-Šaca
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice II Infraštruktúra 20.05.2019
Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Hella Slovakia Signa-Lighting s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Strojársky a elektrotechnický priemysel 20.05.2019
Zmeny a doplnky č. 1/2018 Územného plánu obce Brezovica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 20.05.2019
Obslužné zázemie rastlinnej výroby a prestavba mliečnice na polyfunkčný objekt
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 20.05.2019
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU S POLYFUNKCIOU – STATICKÁ DOPRAVA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 20.05.2019
Zmena a doplnok č. 5 Územného plánu mesta Trenčín - Areál Merina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 2 20.05.2019
Čierna Voda – Skládka odpadov, III, IV. a V. etapa, SO-30 Uzatvorenie a rekultivácia skládky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Galanta Infraštruktúra 20.05.2019
PRESTAVBA JESTVUJÚCEHO OBJEKTU NA POLYFUNKČNÝ OBJEKT, ULICA KAROLA ŠIŠKU, SENEC
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 20.05.2019
Zber a mechanická úprava kovových odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina Infraštruktúra 17.05.2019
Zmena a Doplnok č. 12 Územného plánu Sídelného útvaru Rajecké Teplice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 17.05.2019
Lipany ÚPN-M, Zmeny a doplnky 2019, zmena č. 12 - oznámenie o strategickom dokumente
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 17.05.2019
Tatranská Lomnica - prieskumný vrt pre geotermálne vody
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Poprad Tažobný priemysel 17.05.2019
Geotermálny zdroj Piešťany - vrt GTP - 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Piešťany Tažobný priemysel 17.05.2019
Obytný súbor PRÚDY, Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Trnavský Trnava Infraštruktúra 17.05.2019
Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030, 1. časť – Národný program znižovania emisií
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 17.05.2019
Obchodné centrum Handlová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 17.05.2019
Výroba ekologických prípravkov a ekologických hnojív
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Nové Zámky Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 17.05.2019
Obytná zóna, Štvrte v jazernom poli, etapa č. 6 – 4. BD
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Skalica Infraštruktúra 17.05.2019
Výstavba väzenského zariadenia v Rimavskej Sobote – časť Sabová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 16.05.2019
Zvolen, protipovodňové opatrenie na toku Slatina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Zvolen Vodné hospodárstvo 16.05.2019
Budova pre obchod a služby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra 23.04.2019