Preskočit na obsah

Polyfunkčný dom DIAMANT Bratislava-Vajnory

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zvýšenie počtu parkovacích miest a celkovej podlahovej plochy polyfunkčného domu DIAMANT.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Vajnory (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: DIAMANT Vajnory, s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50255479
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
  MČ Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  27.03.2018
  26.06.2018
  07.08.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  12.09.2018