Preskočit na obsah

Dlhodobá prevádzka JE V2

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.4 Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti Dlhodobá prevádzka JE V2 znamená prevádzku JE V2 ďalších 30 rokov po projektovanej životnosti. Projektovaná životnosť je 30 rokov a bude dosiahnutá v roku 2014 pre 3. blok a v roku 2015 pre 4. blok.
 • Dotknutá obec: Veľké Kostoľany, Pečeňady (okres: Piešťany)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35829052
 • Povoľujúci orgán: ÚJD SR
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  03.10.2012
  03.10.2012

  Iný dôvod ukončenia

  Späť vzatie návrhu
  05.01.2015