EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
„Rekonštrukcia existujúcich rozvodov tepla a výstavba nových prepojov v rámci sústavy centrálneho zásobovania teplom, Topoľčany“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Energetický priemysel 18.11.2019
IBV Čermany - II.etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 18.11.2019
Zber a spracovanie starých vozidiel Chrabrany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 08.11.2019
Územný plán obce Chrabrany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 1 25.10.2019
IBV Čermany II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 13.09.2019
Výrobno-skladová hala PANKL3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Topoľčany Strojársky a elektrotechnický priemysel 09.09.2019
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Horné Obdokoce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 2 09.08.2019
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Chudá Lehota - oznámenie o strategickom dokumente
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Nitriansky Bánovce nad Bebravou Partizánske Topoľčany podla § 4, ods. 2 02.07.2019
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Nemčice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 2 19.06.2019
IBV Panské Topoľčany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 14.06.2019
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Solčany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Topoľčany Zlaté Moravce podla § 4, ods. 2 03.05.2019
Sklad vína s predajňou vína
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 28.02.2019
Modernizácia závlahového detalu . širokozáberové lineárne zavlažovače
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Topoľčany Polnohospodárska a lesná výroba 21.02.2019
IBV Čermany - I. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 21.02.2019
IBV Kráľovica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 21.12.2018
Zmeny a doplnky č. 3 Smerného územného plánu obce šišov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Nitriansky Bánovce nad Bebravou Topoľčany podla § 4, ods. 2 17.12.2018
Parkoviská na sídlisku JUH Topoľčany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 22.11.2018
IBV Brezová alej
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 20.11.2018
Optimalizácia a zvýšenie kapacity spracovania hydiny
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Topoľčany Potravinársky priemysel 16.11.2018
Rekonštrukcia závlahy a závlahovej čerpacej stanice Oponice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Topoľčany Polnohospodárska a lesná výroba 09.11.2018
IBV Prvý Klas
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 26.10.2018
Územný plán obce Tesáre
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 1 18.10.2018
IBV Nemčice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 16.10.2018
Územný plán Obce Malé Hoste, Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Nitriansky Bánovce nad Bebravou Topoľčany podla § 4, ods. 2 02.10.2018
IBV Pieskový hon
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 27.09.2018