EN | SK | DE | Tlačiť


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán mesta Gbely – Zmeny a doplnky č. 6
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Senica Skalica podla § 4, ods. 2 20.07.2020
Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN-O Holíč - rozšírenie 02
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Skalica podla § 4, ods. 2 20.07.2020
Lyžiarske stredisko Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica, Lanová dráha Čučoriedky - modernizácia technologického zariadenia a zmena umiestnenia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Polnohospodárska a lesná výroba 17.07.2020
Zmena a Doplnok č. 13 Územného plánu Sídelného útvaru Rajecké Teplice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 17.07.2020
Malá vodná elektráreň 0,075 MW, Vyškovce nad Ipľom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Energetický priemysel 17.07.2020
Malá vodná elektráreň 0,075 MW, Kubáňovo
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Energetický priemysel 17.07.2020
Územný plán obce Nitrianske Hrnčiarovce ,zmeny a doplnky č.2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 17.07.2020
Územný plán mesta Dunajská Streda, Zmeny a doplnky č. 13/2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 16.07.2020
Nájomné bytové domy B, C, D - Malinová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 16.07.2020
MALKIA PARK (Zmena č. 2)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 16.07.2020
Územný plán obce Štiavnik
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 16.07.2020
Územný plán obce Hostovice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Snina podla § 4, ods. 1 16.07.2020
GEOREAL LAKÓPARK II–OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL II LOKALITY G81 a G131 MESTA DUNAJSKÁ STREDA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 16.07.2020
Polyfunkčný komplex Zátišie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 16.07.2020
Rekonštrukcia a modernizácia prevádzky povrchových úprav – galvanizovne Nižná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Tvrdošín Hutnícky priemysel 16.07.2020
Územný plán obce Oľdza - zmeny a doplnky č. 4/2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 16.07.2020
Územný plán obce Oravský Podzámok. Zmeny a doplnky č.3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Dolný Kubín Námestovo podla § 4, ods. 2 16.07.2020
CENTRUM RÝCHLOSTNEJ KANOISTIKY A VESLOVANIA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra 16.07.2020
Spišská Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 15.07.2020
Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 7/2020 ÚPN-O Ražňany“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 15.07.2020
Plán likvidácie lokality po ukončení činnosti vykonávanej banským spôsobom Šarišské Michaľany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Sabinov Tažobný priemysel 15.07.2020
Územný plán obce Poloma
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 1 15.07.2020
IBV Pri potoku – Hrnčiarovce nad Parnou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infraštruktúra 15.07.2020
I/59 Ružomberok - most s ev.č. 000059-063
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Ružomberok Doprava a telekomunikácie 15.07.2020
NOVÉ ČERMANY
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 14.07.2020