EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Rozšírenie logistického centra, Magna PT s. r. o
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Strojársky a elektrotechnický priemysel 27.02.2020
OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÝ VRCH I, BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 25.02.2020
Banská Bystrica – Tatranská ulica – parkoviská
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 25.02.2020
CTPark Trnava, doplnenie parkovacích stojísk a rozšírenie súvisiacich spevnených plôch a vnútroareálových komunikácií
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský Trnava Infraštruktúra 25.02.2020
ZOHT - zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Sabinov Infraštruktúra 25.02.2020
Reštaurácia „ Vrcholová stanica SL TSD 6/8 TELEMIX Nová hoľa“ Donovaly
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Banskobystrický Ružomberok Banská Bystrica Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 25.02.2020
Územný plán obce Sekule - Zmeny a doplnky č. 1/2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 24.02.2020
Žakovce - Skládka odpadov Úsvit - VI. etapa NNO
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Prešovský Kežmarok Infraštruktúra 24.02.2020
Navrhovaná zmena a doplnok ÚPN - mesta Poprad č. 91_2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 24.02.2020
Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Kamenná Poruba
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 24.02.2020
Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Banskobystrický Prešovský Košický - podla § 4, ods. 1 24.02.2020
Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska volfram-molybdénových rúd v dobývacom priestore Ochtiná I. hlbinným spôsobom.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Rožňava Tažobný priemysel 24.02.2020
Administratívno – skladovací areál firmy DETOX - navýšenie kapacity zariadenia na zneškodňovanie odpadov - NEUTRALIZAČNÁ STANICA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 24.02.2020
Pozberová linka Kalná nad Hronom - podnet
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu
Nitriansky Levice Iný dôvod posudzovania 24.02.2020
Navrhovaná zmena a doplnok ÚPN - mesta Poprad č. 90_2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 24.02.2020
EUROTERRACE ŽILINA Polyfunkčný objekt vyššej vybavenosti a bývania
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infraštruktúra 21.02.2020
Chovná stanica rýb, hydrogeologický prieskum územia a využitie geotermálnej vody Tvrdomestice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Tažobný priemysel 21.02.2020
Viacpodlažné parkovisko
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Poprad Infraštruktúra 21.02.2020
Druhý ÚZEMÝ PLÁN MESTA STARÁ ĽUBOVŇA - ZMENY A DOPLNKY č. 2/2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 2 21.02.2020
Manipulačná a expedičná skladová hala v obci Brestovec (okres Komárno) - novostavba
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno Ostatné priemyselné odvetvia 21.02.2020
Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Svinná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Trenčín podla § 4, ods. 2 21.02.2020
Zmena a doplnok č. 1 územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN – O) Lietava, návrh na nové prerokovanie“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 21.02.2020
Rekonštrukcia komplexu budov MH SR na Mierovej ulici v Bratislave
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 21.02.2020
Uzavretie a rekultivácia I. až IV. etapy skládky tuhého komunálneho odpadu v obci Iža
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 21.02.2020
Územný plán mesta Poprad - Zmena a doplnok 83/2019, Pod lesom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 19.02.2020