EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera - Veľký šariš
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Prešov Infraštruktúra 26.11.2019
Územný plán obce Rimavské Janovce - Zmeny a doplnky č.2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2 22.11.2019
Strategický dokument program rozvoja obce Paňovce pre obdobie rokov 2015 - 2021
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 19.11.2019
Územný plán obce Zbehy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 19.11.2019
Obslužné zázemie rastlinnej výroby a prestavba mliečnice na polyfunkčný objekt
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 19.11.2019
Hala - Supermarket
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Ostatné priemyselné odvetvia 19.11.2019
„LEAF Academy Vištuk, 1. Etapa výstavby – Vykurovanie, Zmena projektu kotolne“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 19.11.2019
Protipovodňová ochrana miestnych komunikácií v obci Habura, rekonštrukcia potoka Drapalka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Medzilaborce Vodné hospodárstvo 18.11.2019
Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska strieborných rúd Rožňava - Strieborná žila II. hlbinným spôsobom na roky 2020 - 2040.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Rožňava Tažobný priemysel 18.11.2019
ŽST Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Infraštruktúra 18.11.2019
Areál obaľovačky asfaltových zmesí, Mýtna
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Banskobystrický Lučenec Priemysel stavebných látok 18.11.2019
Novostavba priemyselného areálu Ladce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Ilava Priemysel stavebných látok 18.11.2019
Územný plán mesta Fiľakovo - Zmeny a doplnky č. 12
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 2 18.11.2019
Vodná nádrž Ploštiny na Donovaloch
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Vodné hospodárstvo 18.11.2019
Navýšenie kapacity zariadenia na dočasné skladovanie a zhodnocovanie plastov drvením a regranuláciou v lokalite Vráble
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 18.11.2019
IBV Čermany - II.etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 18.11.2019
Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu centrálnej mestskej zóny Revúca
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Revúca podla § 4, ods. 2 18.11.2019
Stredisko zhodnocovania stavebných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Stará Ľubovňa Infraštruktúra 15.11.2019
Prestavba západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a prislúchajúceho zázemia zimného štadióna v Banskej Bystrici
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 15.11.2019
Navrhovaná zmena a doplnok ÚPN - mesta Poprad č. 84 v k. ú. Spišská Sobota a Veľká
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 15.11.2019
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU S POLYFUNKCIOU – STATICKÁ DOPRAVA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 15.11.2019
Vyšná Hutka – protipovodňové opatrenia na pravom brehu Torysy v rkm 4,247
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice - okolie Vodné hospodárstvo 15.11.2019
Kovošrot PCH-Metal, k. ú. Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infraštruktúra 15.11.2019
MOBILNÝ DRVIČ NA RECYKLOVANÉ KAMENIVO – Vlachy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 15.11.2019
Obchodné centrum Mobelix Poprad
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Poprad Infraštruktúra 14.11.2019