Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Diaľnica D1 v úseku Višňové - Martin
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Martin Žilina dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Modernizácia potlače BOPP fólií Chemosvit Svit
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Poprad chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Bratislava - Dúbravka
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Cesta I/50 Figa - obchvat
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Rimavská Sobota dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG, Holíč
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Skalica infraštruktúra 11.05.2004
Športovo-penziónový dom Platan Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Obchodné centrum LAMA Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Odkanalizovanie obcí v povodí prihraničného toku rieky Biela Orava s čistením odpadových vôd na ČOV Námestovo
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Námestovo vodné hospodárstvo 11.05.2004
Prepravná trasa ropných produktov a prekladisko minerálnych olejov Slovnaft, a.s.Bratislava, Vlčie hrdlo
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Štúrovo - Jesenského ul.
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG, Bratislava - Púchovská ulica
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Michalovce
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG - Tornaľa K + T
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Revúca infraštruktúra 11.05.2004
Penzión Vila Elena - Stará Lesná
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Kežmarok účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Vodárenská nádrž Hronček na Kamenistom potoku a úpravňa vody
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Brezno vodné hospodárstvo 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Banská Bystrica, Tajovského ulica
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica infraštruktúra 11.05.2004
Hromadná garáž Tatranská ulica, Banská Bystrica
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica infraštruktúra 11.05.2004
ČS Vyšný Kubín - skladovanie a výdaj LPG
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Dolný Kubín infraštruktúra 11.05.2004
Tlačiareň Merkantil Trenčín
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Trenčín ostatné priemyselné odvetvia 11.05.2004
Vodné dielo Žilina
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina vodné hospodárstvo 11.05.2004
Business center Slovakia, Skalná ulica, Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Nové Zámky
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
Vinárske závody Mrva & Stanko a tlačiareň DIPS Trnava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Trnava ostatné priemyselné odvetvia 11.05.2004
Obchodné centrum Hypernova Hlohovec
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Hlohovec infraštruktúra 11.05.2004
Enviromentálne hodnotenie alternatív zabezpečenia pitnej vody pre Prešov a Košice
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Levoča Sabinov vodné hospodárstvo 11.05.2004