Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Predajňa potravín LIDL Prešov, ul.arm. gen. L.Svobodu
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Prešov infraštruktúra 11.05.2004
ŽSR, modernizácia železničnej trate Bratislava - Kúty pre rýchlosť 160 km/hod.
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Trnavský Bratislava IV Malacky Senica Skalica dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Rozšírenie dobývacieho priestoru lomu Žirany - Žibrica
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra ťažobný priemysel 11.05.2004
ČS LPG - Slovnaft a.s., Michalovce - Sobranecká ulica
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004
ČS Bratislava, Dolnozemská ulica - skladovanie a výdaj LPG
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004
Rekonštrukcia a modernizácia výroby syrov III. etapa - ČS PHM Humenné
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Humenné potravinársky priemysel 11.05.2004
Rybník - Štrkovec, k.ú. Rimavská Sobota
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Rimavská Sobota vodné hospodárstvo 11.05.2004
Skládka odpadov 3. stavebnej triedy Veľké Kosihy
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Komárno infraštruktúra 11.05.2004
Priemyselný park, Poprad
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Poprad infraštruktúra 11.05.2004
Výroba biopolymérov živočíšneho a rastlinného pôvodu v VIPO, a.s., v Partizánske
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Partizánske chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.05.2004
Levoča - kompaktné technologické zariadenie na prečerpávanie propan-butanu do automobilov
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Podlieha ďalšiemu posudzovaniu
Prešovský Levoča infraštruktúra 11.05.2004
Rozšírenie skládky odpadu Čukárska Paka a zväčšenie jej kapacitných možností
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Dunajská Streda infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia - Kráľová nad Váhom
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Šaľa vodné hospodárstvo 11.05.2004
Kompaktné technologické zariadenie na prečerpávanie propán-butánu do automobilov na Železničnej ulici v Hlohovci
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Hlohovec infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčný areál - Prievozská ul., Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Zemník Nová Ves n. Váhom - Hôrka nad Váhom
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom zmeny vo využívaní krajiny 11.05.2004
Gourmet Slovensko - Senec
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec potravinársky priemysel 11.05.2004
Aupark Žilina-shopping center
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica Trenčín - Bratislavská
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trenčiansky Trenčín infraštruktúra 11.05.2004
Veľké Ripňany - rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Topoľčany vodné hospodárstvo 11.05.2004
Rozšírenie činnosti nakladania s odpadmi na skládke 3. stavebnej triedy Veronika
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou infraštruktúra 11.05.2004
Hypernova Senica
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Senica infraštruktúra 11.05.2004
Kamenín - celoobecná kanalizácia + ČOV
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky vodné hospodárstvo 11.05.2004
Lyžiarsky vlek a zjazdová trať Hnilec
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Spišská Nová Ves dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Zariadenie a prevádzka tehliarskeho závodu a ťažby hliny Stupava
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Malacky Sklársky a keramický priemysel,ostatné priemyselné odvetvia 11.05.2004