EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Modernizácia zhodnocovania odpadov s obsahom rozpúšťadiel DETOX
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 11.12.2019
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Skačany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Partizánske Prievidza podla § 4, ods. 1 09.12.2019
Bytové domy Pod Zábrehom 2.0
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Púchov Infraštruktúra 03.12.2019
Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera - Veľký šariš
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Prešov Infraštruktúra 26.11.2019
Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska dolomitov a vápencov v dobývacom priestore Rožňové Mitice na obdobie rokov 2019-2029
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Trenčín Tažobný priemysel 22.11.2019
Zmeny a doplnky č.1 ÚPN Obce Selice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Šaľa podla § 4, ods. 1 21.11.2019
Umiestnenie strojárskej linky a výroby v zrekonštruovanej hale bývalej firmy NOVOKER Lučenec - nové technologické linky a využitie skladových priestorov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Strojársky a elektrotechnický priemysel 20.11.2019
Územný plán Jabloňovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Banskobystrický Levice Banská Štiavnica Krupina podla § 4, ods. 1 20.11.2019
Osadenie bezpečnostného uzáveru na expedično-prívodný plynovod DN 500 PN 80 MS Láb IV - Baumgarten
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 20.11.2019
Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz (zmena č. 6)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Doprava a telekomunikácie 20.11.2019
„LEAF Academy Vištuk, 1. Etapa výstavby – Vykurovanie, Zmena projektu kotolne“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 19.11.2019
Zmena 06/2019 Územného plánu obce Zvončín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 19.11.2019
Bytový dom Studnička
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava I Infraštruktúra 19.11.2019
Strategický dokument program rozvoja obce Paňovce pre obdobie rokov 2015 - 2021
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 19.11.2019
Hala - Supermarket
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Ostatné priemyselné odvetvia 19.11.2019
Obslužné zázemie rastlinnej výroby a prestavba mliečnice na polyfunkčný objekt
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 19.11.2019
Územný plán obce Zbehy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 19.11.2019
Novostavba priemyselného areálu Ladce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Ilava Priemysel stavebných látok 18.11.2019
Územný plán mesta Fiľakovo - Zmeny a doplnky č. 12
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 2 18.11.2019
Vodná nádrž Ploštiny na Donovaloch
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Vodné hospodárstvo 18.11.2019
Areál obaľovačky asfaltových zmesí, Mýtna
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Banskobystrický Lučenec Priemysel stavebných látok 18.11.2019
Navýšenie kapacity zariadenia na dočasné skladovanie a zhodnocovanie plastov drvením a regranuláciou v lokalite Vráble
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 18.11.2019
IBV Čermany - II.etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 18.11.2019
Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska strieborných rúd Rožňava - Strieborná žila II. hlbinným spôsobom na roky 2020 - 2040.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Rožňava Tažobný priemysel 18.11.2019
Protipovodňová ochrana miestnych komunikácií v obci Habura, rekonštrukcia potoka Drapalka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Medzilaborce Vodné hospodárstvo 18.11.2019