Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán obce Pašková - strategický dokument
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 1 01.08.2022
Veterný park Zlatná na Ostrove - Vezno
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Nitriansky Komárno Energetický priemysel 01.08.2022
Drviaca lopata - mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Martin Infraštruktúra 01.08.2022
Rozšírenie prevádzky spol. T- TAKÁCZ, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 01.08.2022
Centrum mechanicko - biologickej úpravy
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Trebišov Infraštruktúra 01.08.2022
Rezidencia Dúbravka - Hanulova a BD Hanulova 5/D
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 01.08.2022
Bytový komplex Green River
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 01.08.2022
Územný plán obce Žakovce, Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok Poprad podla § 4, ods. 2 01.08.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Breznička na roky 2022 – 2027
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Poltár podla § 4, ods. 2 29.07.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kráľová nad Váhom 2021-2027.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Šaľa podla § 4, ods. 2 29.07.2022
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Hatalov"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 29.07.2022
„Zariadenie na zber nebezpečných a ostatných odpadov v Prešove“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Infraštruktúra 29.07.2022
Optimalizácia výrobného procesu linky na výrobu alternatívnych palív – navýšenie kapacít
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 29.07.2022
Územný plán mesta Prievidza, zmeny a doplnky č. 16
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Prievidza podla § 4, ods. 2 29.07.2022
ÚZEMNÝ PLÁN - ZMENY A DOPLNKY č. 4/2022 obce Šišov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Nitriansky Bánovce nad Bebravou Topoľčany podla § 4, ods. 2 29.07.2022
Územný plán mesta Piešťany, Zmeny a doplnky č. 13 (ZaD č. 13 ÚPN)
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trenčiansky Piešťany Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 2 29.07.2022
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti-Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Lúky
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Trenčiansky Púchov Vodné hospodárstvo 29.07.2022
Kotol na biomasu v Mondi SCP, a.s. Ružomberok – náhrada súčasného kotla na biomasu za nový
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- posudzovať
Žilinský Ružomberok Energetický priemysel 29.07.2022
Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP v Spišskej Novej Vsi
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Spišská Nová Ves Infraštruktúra 29.07.2022
Rezidencia Letná
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Košický Košice I Infraštruktúra 29.07.2022
program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica pre obdobie rokov 2023 - 2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Bratislava III Bratislava IV Malacky Pezinok podla § 4, ods. 2 28.07.2022
„Územný plán mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 7
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 28.07.2022
Zmeny a doplnky 05/2022 Územného plánu obce Koplotovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 1 28.07.2022
Zhodnocovanie odpadov prenosným zariadením
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Námestovo Infraštruktúra 28.07.2022
Mechanicko-biologická úprava, lokalita Nána
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 28.07.2022