EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán obce Kráľova Lehota - Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 04.02.2020
Cintorín na Kamennej ceste – rozšírenie cintorína, Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infraštruktúra 31.01.2020
"Žilina-Vrútky-Martin, úsek Strečno - Lipovec, Vrútky - Martin, mimo cestného telesa I/18" cyklodopravná trasa
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Martin Žilina Iný dôvod posudzovania 31.01.2020
Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský - podla § 4, ods. 1 31.01.2020
D3 Zelený most Svrčinovec – Ekodukt nad cestou I/11
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Čadca Doprava a telekomunikácie 31.01.2020
OBCHODNÉ CENTRUM OBI ZVOLEN
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Zvolen Infraštruktúra 31.01.2020
Výrobná hala MSK Real Estate s.r.o. v Sabinove
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Sabinov Strojársky a elektrotechnický priemysel 31.01.2020
Vývoj úseku Vámosszabadio – štátna hranica na 2x2 jazdné pruhy s rozšírením priečneho rezu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
ESPOO dohovor: 7. Výstavba diaľnic, ciest pre motorové vozidlá, diaľkových železničných tratí a letísk s hlavnou rozjazdovou a pristávacou dráhou s dĺžkou 2 100 m a viac. Diaľnica je cesta určená a vybudovaná pre automobilovú dopravu, ktorá neslúži majetkom, s ktorými susedí a ktorá a) má okrem špeciálnych bodov alebo dočasných opatrení samostatné jazdné pásy pre dvojsmernú premávku, ktoré sú od seba oddelené deliacim pásom, ktorý nie je určený pre dopravu, prípadne vo výnimočných prípadoch sú od seba oddelené iným spôsobom, b) nemá úrovňovú križovatku s inou cestou, traťou železnice alebo električky, prípadne chodníkom pre peších, c) je špeciálne označená ako diaľnica. Rýchlostná cesta je cesta určená pre automobilovú prepravu, ktorá je prístupná z mimoúrovňovej alebo kontrolovanej križovatky a pri ktorej je obzvlášť zakázané zastavenie alebo parkovanie na prevádzkovanej vozovke (vozovkách).
Strana pôvodu: Maďarsko
Dotknutá strana: Slovensko,
Trnavský Dunajská Streda Doprava a telekomunikácie 31.01.2020
Obchodné centrum Trenčín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 31.01.2020
Likvidácia ložiska štrkopieskov Turany II - Drevina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Martin Infraštruktúra 31.01.2020
Rozšírenie účinného systému CZT
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Žarnovica Energetický priemysel 30.01.2020
Zmeny a doplnky č. 3 Územného planu obce Dlhé nad Cirochou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 30.01.2020
Hotel Lesná - konferenčné centrum a apartmánový dom AD4
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Kežmarok Infraštruktúra 30.01.2020
STD nádrže na vodu - nové konanie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Ostatné priemyselné odvetvia 30.01.2020
Zosúladenie projektovanej a skutočnej spotreby množstva vstupných surovín a celkovej produkcie hotových výrobkov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Galanta Hutnícky priemysel 30.01.2020
Polyfunkčný blok CPR-A, Bratislava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský Bratislava I Energetický priemysel 29.01.2020
GEOREAL LAKÓPARK II–OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL II LOKALITY G81 a G131 MESTA DUNAJSKÁ STREDA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 29.01.2020
Novostavba hotela, Rajecké Teplice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina Infraštruktúra 29.01.2020
Polyfunkčný komplex Zátišie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 29.01.2020
Rezidencia Horizont
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 29.01.2020
Zmeny a doplnky č. 1 - Územný plán mesta Námestovo
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 29.01.2020
Zmeny a doplnky č. 4/2019 Územného plánu obce Biely Kostol
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 29.01.2020
Územný plán obce Čirč
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Prešovský Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 1 29.01.2020
Polyfunkčný komplex CPR, blok CPR-B a polyfunkčný blok CPR-C
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský Bratislava I Energetický priemysel 29.01.2020
Zmena navrhovanej činnosti "I/67-033 Stratená most"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Rožňava Doprava a telekomunikácie 28.01.2020