Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Rekreačná zóna pri Vojkanskom a Šulianskom jazere
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Dunajská Streda účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Cesta I/50 Dérerov mlyn - Žiar nad Hronom II - IV. úsek
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Žiar nad Hronom dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Skladovanie a výdaj LPG na ČSMP Šaľa - Galantská
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Šaľa infraštruktúra 11.05.2004
Rozšírenie výrobnej kapacity v podniku Volkswagen Slovakia, a.s. - I.etapa Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV Malacky hutnícky priemysel 11.05.2004
ČS Turany - skladovanie a výdaj LPG
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Martin infraštruktúra 11.05.2004
Centrum obchodu a služieb Multitechnik - Šaľa
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Šaľa infraštruktúra 11.05.2004
Cesta I/51Trnava - severný obchvat
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Trnava dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Košice - Sídlisko KVP
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice II infraštruktúra 11.05.2004
Výrobná hala "MC" Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL, Bánovce nad Bebravou
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL, Senec - Boldocká ul.
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec infraštruktúra 11.05.2004
Rovinka - Betonárka ZAPA
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec priemysel stavebných látok 11.05.2004
Regionálna skládka 3. stavebnej triedy Žilina
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG - CONOCO Zvolen
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Zvolen infraštruktúra 11.05.2004
Diaľnica D18 Hričovské Podhradie - Kysucké Nové Mesto
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Kysucké Nové Mesto Žilina dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Plniareň minerálnej vody Korytnica
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Ružomberok potravinársky priemysel 11.05.2004
Interfruct Cash & Carry Bratislava III
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Rekonštrukcia sedačkovej lanovky Vrátna - Chleb
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Obchodný komplex Sahara-Pezinok-2.etapa
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Pezinok infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Čadca
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Čadca infraštruktúra 11.05.2004
Tlaková kanalizácia Presskan Terany
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Krupina vodné hospodárstvo 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Kysucké Nové Mesto
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Kysucké Nové Mesto infraštruktúra 11.05.2004
Osobitne určená skládka odpadov Budmerice
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Pezinok infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčný objekt, Antolská ulica, Bratislava-Petržalka
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004
Predjňa potravín LIDL Žilina, ul. Vysokoškolákov
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004