Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Enviromentálne hodnotenie alternatív zabezpečenia pitnej vody pre Prešov a Košice
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Levoča Sabinov vodné hospodárstvo 11.05.2004
Inpochem spol. s.r.o. Žilina - sklad nebezpečného odpadu
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Levice
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice infraštruktúra 11.05.2004
Využitie skládky priemyselného odpadu Šiklov
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Brezno infraštruktúra 11.05.2004
Výstavba šachtovej pece č. 3 Slavec - Plešivec
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Rožňava ťažobný priemysel 11.05.2004
Žemberovce - obecná ČOV
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice vodné hospodárstvo 11.05.2004
ČS LPG OMV Bratislava, Lamačská cesta
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Výroba destilovaného metylesteru repkového oleja, Liptovský Mikuláš
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Liptovský Mikuláš chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.05.2004
Polyfunkčný súbor Budatínska ul. Bratislava-Petržalka
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004
MVE Starý Tekov na toku Perec
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice energetický priemysel 11.05.2004
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd SOTDUM-u
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Topoľčany vodné hospodárstvo 11.05.2004
Rozšírenie jestvujúcej výroby drevotrieskovej dosky
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Prešovský Prešov drevospracujúci priemysel 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt, Dunajská Streda Kračanská cesta
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Dunajská Streda infraštruktúra 11.05.2004
ČS Myjava - skladovanie a výdaj LPG
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Myjava infraštruktúra 11.05.2004
Administratívno - obchodný objekt, Grosslingova ul., Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 11.05.2004
SÚLOVCE - dostavba farmy pre výkrm kurčiat II. etapa
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Topoľčany poľnohospodárska výroba a lesná výroba 11.05.2004
Krematórium Žilina
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004
Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce, Zbehňov - kanalizáčný zberač
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Trebišov vodné hospodárstvo 11.05.2004
Diaľnica D61 Bratislava, Mierová ul. - Senecká cesta
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II Bratislava III dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Braväcovo - kanalizácia a ČOV
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Brezno vodné hospodárstvo 11.05.2004
Penzion a čerpacia stanica LPG v Šali
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Šaľa infraštruktúra 11.05.2004
Búč - čistiareň odpadových vôd DUCI
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Komárno vodné hospodárstvo 11.05.2004
Rozšírenie výrobno-skladového areálu Murexin Austrotherm, s.r.o.,Magnetová 11, Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV Medzianky
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Vranov nad Topľou vodné hospodárstvo 11.05.2004
Preložka cesty I/73 Šarišský Štiavnik
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Bardejov Svidník dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004