Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Predajňa potravín LIDL Čadca
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Čadca infraštruktúra 11.05.2004
Obchodný komplex Sahara-Pezinok-2.etapa
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Pezinok infraštruktúra 11.05.2004
Osobitne určená skládka odpadov Budmerice
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Pezinok infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčný objekt, Antolská ulica, Bratislava-Petržalka
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčné bytové domy Bratislava-Dúbravka , Nejedlého ul.
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Predjňa potravín LIDL Žilina, ul. Vysokoškolákov
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004
Spoločný zberný dvor pre mesto Šurany a obce Bánov, Lipová a Uľany nad Žitavou
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
Administratívna budova DBC INVEST, a.s. Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Hromadná garáž "C", Lamačská cesta 1, Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Digital park - Business and Shoping Centre Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004
Diaľnica D1 Martin - Ľubochňa
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Martin Ružomberok dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Skládka odpadov Košice - okolie
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice - okolie infraštruktúra 11.05.2004
Rozšírenie elektrolytickej výroby a spracovania hliníka Žiar nad Hronom
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Žiar nad Hronom hutnícky priemysel 11.05.2004
VVN 2x 110 kV Stupava - št.hranica SR/Rakúsko
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Medzištátne posudzovanie:
Strana pôvodu:
Dotknutá strana: Rakúsko,
Bratislavský Bratislava IV Malacky energetický priemysel 11.05.2004
Senica - Holíč, prepojenie vodovodu
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Senica Skalica vodné hospodárstvo 11.05.2004
Šurany - Nitriansky Hrádok a Kostolný Sek - kanalizačná sieť
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky vodné hospodárstvo 11.05.2004
Revitalizácia Hornej Revúcej a výstavba MVE Pod Skalným
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Ružomberok energetický priemysel 11.05.2004
Administratívno-výrobný komplex firmy DRU, a.s. Zvolen
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Zvolen infraštruktúra 11.05.2004
Areál dopravných služieb ESSO, Budča, okres Zvolen
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Zvolen infraštruktúra 11.05.2004
Overovacia linka na výrobu biotechnologických produktov Dubová
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Brezno potravinársky priemysel 11.05.2004
Martovce, obecná ČOV "DUCI" pre 1000 EO
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Komárno vodné hospodárstvo 11.05.2004
Výrobná hala Contitech Profile Slovakia, spol. s.r.o., Dolné Vestenice
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Prievidza chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL, Partizánske
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Partizánske infraštruktúra 11.05.2004
Elektrické vedenie ZVN 1x400kV ECO 300 Malženice - TR Križovany nad Dudváhom, II. časť trasy, čísla stožiarov 11-45
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Trnava energetický priemysel 11.05.2004
Cesta I/75 - obchvat mestskej časti Nebojsa, Galanta
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Galanta dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004