Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Skladovanie a výdaj motorovej nafty v k.ú. Dolné Krškany
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra infraštruktúra 11.05.2004
Cesta I/75 - obchvat mestskej časti Nebojsa, Galanta
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Galanta dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Obchodné centrum Carrefour Nitra
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra infraštruktúra 11.05.2004
Elektrické vedenie ZVN 1x400kV ECO 300 Malženice - TR Križovany nad Dudváhom, II. časť trasy, čísla stožiarov 11-45
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Trnava energetický priemysel 11.05.2004
Diaľnica D1 Budimír - Bidovce
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice - okolie dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Rekonštrukcia čerpacej stanice pohonných hmôt CONOCO - JET na Slovnaftskej ul. v Bratislave
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Výrobno-skladovací areál Detox B. Bystrica
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica infraštruktúra 11.05.2004
Vodný zdroj pitnej vody LPV-Č pre Poľno Vtáčnik, a.s. Lehota pod Vtáčnikom
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Prievidza vodné hospodárstvo 11.05.2004
Obchodné centrum Prievidza - Necpaly
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Prievidza infraštruktúra 11.05.2004
Modernizácia AVD (atmosfericko - vákuovej destilácie) Petrochema Dubová
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Brezno ťažobný priemysel 11.05.2004
Ekologizácia mokrej haldy VSŽ a.s. Košice
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice - okolie infraštruktúra 11.05.2004
Most cez rieku Moravu, Moravský Sv. Ján - Hohenau an der March
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Medzištátne posudzovanie:
Strana pôvodu:
Dotknutá strana: Rakúsko,
Trnavský Senica dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Obchodno-obslužné centrum Hypernova Prešov
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Prešov infraštruktúra 11.05.2004
Obchodné centrum Sallerovej výstavby, Toryská ul. Košice
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice II infraštruktúra 11.05.2004
Plniaca stanica CNG, Bratislava, Nové Mesto, Kukučinova ulica
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III energetický priemysel 11.05.2004
Výrobno-administratívna hala spol. Air Liquide Welding v Lužiankach
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra strojársky a elektrotechnický priemysel 11.05.2004
Mäsokombinát Trenčín - Záblatie
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Trenčín potravinársky priemysel 11.05.2004
Penzión - Valčianska dolina, Valča
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Martin účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Cesta I/68 Lipany - preložka cesty
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Sabinov dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Vyraďovanie JE A- 1, po ukončení I. etapy, Jaslovské Bohunice
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava energetický priemysel 11.05.2004
Preložka cesty I/59 Oravský Podzámok - Horná Lehota
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Dolný Kubín dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Obchodné centrum Trenčín - Belá
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Trenčín infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných látok GN Invest, s.r.o. v Revúcej
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Revúca infraštruktúra 11.05.2004
Modernizácia potlače PE fólií v Chemosvite, a.s. Svit
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Poprad chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.05.2004
Podzemné garáže v bytovom dome na Námestí 1. mája v Bratislave
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 11.05.2004