Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Rekonštrukcia kabínkovej lanovej dráhy Hrabovo - Malinô Brdo
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Ružomberok účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Rekonštrukcia areálu strediska vývozu Považskej odpadovej spoločnosti, a.s. - Sklad nebezpečného odpadu v k.ú. Trenčín
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Trenčín infraštruktúra 11.05.2004
Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP v SPP, š.p. Odštepný závod Poprad - stavba č. 5706072
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Poprad infraštruktúra 11.05.2004
Zóna Pribinova - nábrežie, Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava I Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Hrádok - kanalizácia
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom vodné hospodárstvo 11.05.2004
Polyfunkčný dom, ul. Nad Lúčkami Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV - Žehra
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Spišská Nová Ves vodné hospodárstvo 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt pri Obchodnom centre Dubeň v Žiline
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004
Manipulačná plocha na čistenie štrkov zo žel. zvršku s vyčlenenou časťou na čistenie zemín znečistených ropnými látkami pomocou prípravku ENZYMIX - ON BOSS 09/94, Olcnava
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Spišská Nová Ves infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft, Devínska Nová Ves
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Zlatník, kanalizácia a ČOV
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Vranov nad Topľou vodné hospodárstvo 11.05.2004
Hypermarket TESCO Liptovský Mikuláš
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Liptovský Mikuláš infraštruktúra 11.05.2004
Plniareň pitných vôd - Dolná Lehota
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Brezno potravinársky priemysel 11.05.2004
Program výroby karosériových plechov VSŽ Košice
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice II kovopriemysel 11.05.2004
Areál hypermarket TESCO, Považská Bystrica
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Považská Bystrica infraštruktúra 11.05.2004
Penzión Unistav, Budmerice
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Pezinok účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Verejná čerpacia stanica pohonných hmôt ARAL Banská Bystrica
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica infraštruktúra 11.05.2004
Priemyselný park Bánovce nad Bebravou - Horné Naštice
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou infraštruktúra 11.05.2004
Využitie geotermálnych vôd Košickej kotliny
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice I Košice - okolie energetický priemysel 11.05.2004
Bytové domy, Geologická ul. Podunajské Biskupice, Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Rozšírenie cintorína v Priechode
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica infraštruktúra 11.05.2004
Spaľovňa komunálneho odpadu mesta Topoľčany
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Topoľčany infraštruktúra 11.05.2004
Novostavba polyfunkčného a administratívneho komplexu na Bajkalskej ul. - 208 parkovacích miest
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčný objekt, Bratislava, Sliačska ul., parc.č. 4797
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Skupinová kanalizácia a ČOV pre účelové združenie obcí Dubovany, Veselé, Rakovice, Borovce
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Piešťany vodné hospodárstvo 11.05.2004