Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Mýtne Ludany, obecná ČOV "DUCI" pre 1000 EO
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice vodné hospodárstvo 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt CONOCO - JET, Trenčín
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Trenčín infraštruktúra 11.05.2004
Penzióny 1, 2 - Chamarová, objekty rekreačno - ubytovacích priestorov
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Brezno účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Obchodný areál Hornbach Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica PH, METRO Žilina
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina infraštruktúra 11.05.2004
Farma THP a.s. stredisko Podhorany
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra poľnohospodárska výroba a lesná výroba 11.05.2004
Administratívno-skladovací areál firmy Detox Banská Bystrica
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica infraštruktúra 11.05.2004
Prekladisko minerálnych olejov - Prístav Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Hypernova - obchodné centrum Pezinok
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Pezinok infraštruktúra 11.05.2004
Regionálna skládka odpadov Revúca
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Revúca infraštruktúra 11.05.2004
P.K. Bosáková ulica Bratislava, IV. etapa
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG, Martin - Sever
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Martin infraštruktúra 11.05.2004
Novostavba administratívnej budovy Miestneho úradu - Radnica mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, Uzbecká ul.
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Gbelce, Nová Vieska, Šarkan, obecna Č0V "DUCI" pre 3600 EO
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky vodné hospodárstvo 11.05.2004
Obchodné centrum Nitrianska cesta, Trnava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Trnava infraštruktúra 11.05.2004
Lukáčovce - nájomné bytoé domy, biologická ČOV - EG 75
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra vodné hospodárstvo 11.05.2004
Náhradné napájanie KS 1 Veľké Kapušany
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Michalovce energetický priemysel 11.05.2004
Križovatka na diaľnici D1-Blatné
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV Križovany
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Prešov vodné hospodárstvo 11.05.2004
Bytový dom na Perneckej ulici, Bratislava - Karlova Ves
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Cesta I/67 Kráľ - štátna hranica
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Medzištátne posudzovanie:
Strana pôvodu:
Dotknutá strana: Maďarsko,
Banskobystrický Rimavská Sobota dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Biskupová - kanalizácia
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Topoľčany vodné hospodárstvo 11.05.2004
Podzemnný zásobník zemného plynu Láb - 5.stavba - SPP
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Malacky infraštruktúra 11.05.2004
Rekonštrukcia vodného zdroja pre závlahu Bánov
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky vodné hospodárstvo 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG - Honko - Trenčín
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Trenčín infraštruktúra 11.05.2004