Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Malá vodná elektráreň na rieke Hron - Hronská Dúbrava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Žiar nad Hronom energetický priemysel 11.05.2004
Bytový dom na Perneckej ulici, Bratislava - Karlova Ves
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Bytový dom Šustekova ul. Bratislava - Petržalka
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Čadca
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Čadca infraštruktúra 11.05.2004
Novostavba polyfunkčného a administratívneho komplexu na Bajkalskej ul. - 208 parkovacích miest
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce, Zbehňov - kanalizáčný zberač
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Trebišov vodné hospodárstvo 11.05.2004
Gemerská Hôrka - kanalizácia a zvýšenie kapacity ČOV
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Rožňava vodné hospodárstvo 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV - Hajnáčka
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Rimavská Sobota vodné hospodárstvo 11.05.2004
Rekonštrukcia ČSMP Žiar n/H - L. Vieska - Doplnok č. 1 (Skladovanie a výdaj LPG)
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Žiar nad Hronom infraštruktúra 11.05.2004
Rekonštrukcia ČSMP Bernolákovo - Doplnok č. 1 (Skladovanie a výdaj LPG)
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec infraštruktúra 11.05.2004
Dostavba cintorína Nitra - Horné Krškany
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra infraštruktúra 11.05.2004
Vodný zdroj pitnej vody LPV-Č pre Poľno Vtáčnik, a.s. Lehota pod Vtáčnikom
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Prievidza vodné hospodárstvo 11.05.2004
Rekonštrukcia a dobudovanie lyžiarskeho strediska Veľká Rača
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Čadca účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Zariadenie na tavenie hliníkových zliatin, Trenčín
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Trenčín hutnícky priemysel 11.05.2004
Polyfunkčný objekt, Bratislava, Sliačska ul., parc.č. 4797
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Križovatka na diaľnici D1-Blatné
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Kanalizácia Veľký Kamenec
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Trebišov vodné hospodárstvo 11.05.2004
Veterný park Lovčica -Trubín
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Žiar nad Hronom energetický priemysel 11.05.2004
Výroba bioetanolu Leopoldov
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Hlohovec potravinársky priemysel 11.05.2004
Spoločensko-obchodné centrum Martin
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Martin infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčný súbor Budatínska ul. Bratislava-Petržalka
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004
Priemyselný park Bánovce nad Bebravou - Horné Naštice
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Trnava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Trnava infraštruktúra 11.05.2004
Trnavainvest dodavateľský park, Trnava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Trnava strojársky a elektrotechnický priemysel 11.05.2004
Obchodno-hotelové centrum ZOBOR, Nitra
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra infraštruktúra 11.05.2004