Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Podzemná parkovacia garáž - 138 miest v administratívnej budove Račianske mýto v Bratislave - novostavba
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 11.05.2004
ČS PHM Výčapy - Opatovce
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra infraštruktúra 11.05.2004
Obytný súbor "Bystrická - Mečíková", Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Bitúnok Bolešov
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Ilava potravinársky priemysel 11.05.2004
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - hospodársky dvor Bohdanovce v k.ú. Bohdanovce nad Trnavou
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Trnava infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica PL - Mecom a.s.Humenné
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Humenné infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Bratislava - Bajkalská ulica
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Rozšírenie výroby Al odliatkov - Rautenbach Slovakia s.r.o., Žiar nad Hronom
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Žiar nad Hronom hutnícky priemysel 11.05.2004
Prevádzka na zber a úpravu kovových odpadov Hliník nad Hronom
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Žiar nad Hronom infraštruktúra 11.05.2004
Zvolen nový civilný cintorín
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Zvolen infraštruktúra 11.05.2004
Rýchlostná cesta R2 Zvolen - Lovinobaňa
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Detva Lučenec Zvolen dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 11.05.2004
Hotel a hotelový komplex "Meander" Oravice
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Tvrdošín infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Topoľčany ul. Československej armády P.O.Hviezdoslava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Topoľčany infraštruktúra 11.05.2004
Prekladisko minerálnych olejov - Prístav Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Cunín - skladka odpadov - rozšírenie skládky
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Skalica infraštruktúra 11.05.2004
ČS LPG - Košice, ul. Pri prachárni
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice IV infraštruktúra 11.05.2004
Distribučné centrum TESCO - Beckov
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom infraštruktúra 11.05.2004
Obchodné centrum Fastav Brezno
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Brezno infraštruktúra 11.05.2004
Obchodné centrum Fastav Snina
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Snina infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica PHM, Real-K, Kolárovo
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Komárno infraštruktúra 11.05.2004
Spaľovňa komunálneho odpadu mesta Topoľčany
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Topoľčany infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV, Jastrabie nad Topľou
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Vranov nad Topľou vodné hospodárstvo 11.05.2004
Výstavba čerpacej stanice PH - Gelnica
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Gelnica infraštruktúra 11.05.2004
Rekreačno-oddychový areál Domica, Kečovo
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Rožňava vodné hospodárstvo 11.05.2004