Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Predajňa potravín LIDL vo Vranove nad Topľou
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Vranov nad Topľou infraštruktúra 11.05.2004
Pusté Uľany, obecna ČOV "DUCI" pre 1600 EO
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Galanta vodné hospodárstvo 11.05.2004
Gbelce, Nová Vieska, Šarkan, obecna Č0V "DUCI" pre 3600 EO
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky vodné hospodárstvo 11.05.2004
Čerpacia stanica PL - Mecom a.s.Humenné
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Humenné infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Bratislava - Bajkalská ulica
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Prekladisko minerálnych olejov - Prístav Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Cunín - skladka odpadov - rozšírenie skládky
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Skalica infraštruktúra 11.05.2004
ČS LPG - Košice, ul. Pri prachárni
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice IV infraštruktúra 11.05.2004
Distribučné centrum TESCO - Beckov
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom infraštruktúra 11.05.2004
Obchodné centrum Fastav Brezno
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Brezno infraštruktúra 11.05.2004
Obchodné centrum Fastav Snina
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Snina infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica PHM, Real-K, Kolárovo
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Komárno infraštruktúra 11.05.2004
Spaľovňa komunálneho odpadu mesta Topoľčany
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Topoľčany infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV, Jastrabie nad Topľou
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Vranov nad Topľou vodné hospodárstvo 11.05.2004
Výrobno-administratívna hala spol. Air Liquide Welding v Lužiankach
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra strojársky a elektrotechnický priemysel 11.05.2004
Rozšírenie areálu firmy Lagermax Autotransport Slovakia spol.s.r.o., Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Obchodné centrum Bánovce nad Bebravou
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou infraštruktúra 11.05.2004
Tulčík- kanalizácia a ČOV
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Prešov vodné hospodárstvo 11.05.2004
Kamenica - kanalizácia
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Sabinov vodné hospodárstvo 11.05.2004
SIKENICA - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV obce Peder
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice - okolie vodné hospodárstvo 11.05.2004
Polyfunkčné centrum Petržalka-III.etapa, Bratislava-Petržalka
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Banská Bystrica - Sásová
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica infraštruktúra 11.05.2004
Koncept územného plánu obce Zázrivá
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Dolný Kubín §35 11.05.2004
Rozšírenie jestvujúcej výroby drevotrieskovej dosky
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Prešovský Prešov drevospracujúci priemysel 11.05.2004