Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Investičná výstavba pri SAD Nové Mesto nad Váhom
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom infraštruktúra 11.05.2004
Martovce, obecná ČOV "DUCI" pre 1000 EO
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Komárno vodné hospodárstvo 11.05.2004
Latorica ĽB hrádza, rekonštrukcia
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Trebišov vodné hospodárstvo 11.05.2004
Zinkovňa - Prievidza
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Prievidza hutnícky priemysel 11.05.2004
SKI centrum Malachov
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica vodné hospodárstvo 11.05.2004
Nižné Nemecké - kanalizácia a ČOV
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Sobrance vodné hospodárstvo 11.05.2004
Kanalizácia Včelince
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Rimavská Sobota vodné hospodárstvo 11.05.2004
ČOV Čata
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice vodné hospodárstvo 11.05.2004
Agroturistické centrum Ronava, Slovenská Nová Ves
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Trnava účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL, Devínska Nová Ves - Eisnerova ul.
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Podzemná parkovacia garáž - 138 miest v administratívnej budove Račianske mýto v Bratislave - novostavba
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 11.05.2004
ČS PHM Výčapy - Opatovce
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra infraštruktúra 11.05.2004
Obytný súbor "Bystrická - Mečíková", Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Bitúnok Bolešov
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Ilava potravinársky priemysel 11.05.2004
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - hospodársky dvor Bohdanovce v k.ú. Bohdanovce nad Trnavou
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Trnava infraštruktúra 11.05.2004
Rozšírenie výrobno-skladového areálu Murexin Austrotherm, s.r.o.,Magnetová 11, Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Farma THP, a.s. stredisko Urmince
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Topoľčany poľnohospodárska výroba a lesná výroba 11.05.2004
Polyfunkčný objekt, Bratislava, Sliačska ul., parc.č. 4797
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Križovatka na diaľnici D1-Blatné
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Senec dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Kanalizácia Veľký Kamenec
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Trebišov vodné hospodárstvo 11.05.2004
Veterný park Lovčica -Trubín
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Žiar nad Hronom energetický priemysel 11.05.2004
Výroba bioetanolu Leopoldov
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Hlohovec potravinársky priemysel 11.05.2004
Spoločensko-obchodné centrum Martin
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Martin infraštruktúra 11.05.2004
Polyfunkčný súbor Budatínska ul. Bratislava-Petržalka
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004
Priemyselný park Bánovce nad Bebravou - Horné Naštice
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou infraštruktúra 11.05.2004