EN | SK | DE | Tlačiť


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Čižatice - prieskumný vrt na využitie geotermálnej vody
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice - okolie Tažobný priemysel 28.07.2020
Rekonštrukcia stáčacieho miesta sírouhlíka (CS2)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Bratislavský Bratislava III Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 23.07.2020
EBA s.r.o. - Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský Galanta Infraštruktúra 21.07.2020
Odkanalizovanie obcí Dlhé Pole, Svederník, Divina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Bytča Žilina Vodné hospodárstvo 21.07.2020
Reštauračný minipivovar Zvolen
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Zvolen Potravinársky priemysel 21.07.2020
Obytná zóna Trnava - Pri Orešianskej ceste
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Trnava Infraštruktúra 21.07.2020
Územný plán obce Šúrovce – Zmeny a doplnky 6/2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 21.07.2020
Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Košice I podla § 4, ods. 2 20.07.2020
Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Banskobystrický Banská Bystrica Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 20.07.2020
Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu Stretava - ul. Rómska
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce Energetický priemysel 20.07.2020
Ťažba a úprava zemného plynu v dobývacom priestore Záhorská Ves I. – dopojenie vrtu Záhorská Ves 6
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 20.07.2020
Sklady KLM Sliač
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Banskobystrický Zvolen Infraštruktúra 20.07.2020
Zníženie energetickej náročnosti obecných budov v Novom Ruskove tepelným čerpadlom zem - voda
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Trebišov Tažobný priemysel 20.07.2020
Remeselný pivovar Hluškár
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Turčianske Teplice Potravinársky priemysel 20.07.2020
Filtračné a analyzačné technológie pre zhodnocovanie odpadových olejov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Infraštruktúra 20.07.2020
Malá vodná elektráreň 0,075 MW, Vyškovce nad Ipľom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Energetický priemysel 17.07.2020
Centrum cirkulárnej ekonomiky Zavar (CCE Zavar)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Trnava Energetický priemysel 17.07.2020
Terénne úpravy Mýtna
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Lučenec Infraštruktúra 17.07.2020
Malá vodná elektráreň 0,075 MW, Kubáňovo
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Energetický priemysel 17.07.2020
Územný plán obce Nitrianske Hrnčiarovce ,zmeny a doplnky č.2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 17.07.2020
Zvýšenie kapacity energeticky zhodnocovaných nebezpečných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 17.07.2020
Zmeny a doplnky č. 2/2019 Územného plánu obce (ZaD č. 2/2019 ÚPN-O) Trebatice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 1 17.07.2020
Zmena a Doplnok č. 13 Územného plánu Sídelného útvaru Rajecké Teplice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 17.07.2020
Prístavba haly s administratívou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 17.07.2020
Likvidácia štrkoviska Pažite
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 17.07.2020