EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky č. 5 územného plánu mesta Revúca
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Revúca podla § 4, ods. 2 15.11.2019
Územný plán obce (ÚPN – O ) Gbeľany, návrh
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 05.11.2019
Program odpadového hospodárstva obce Kátlovce na roky 2016 - 2020
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 04.11.2019
Zmeny a doplnky č. 2 Územného planu obce Stakčín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 28.10.2019
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Častkov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Senica Skalica podla § 4, ods. 1 28.10.2019
Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel a zber a výkup železných a neželezných kovov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Partizánske Infraštruktúra 28.10.2019
Zmena 06/2019 Územného plánu obce Zeleneč
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 28.10.2019
Prestrešenie exteriérových skladov, Kofola a.s., Rajecká Lesná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Potravinársky priemysel 28.10.2019
Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 7.0) v súvislosti s úpravou finančného plánu a zlúčením s Operačným programom Výskum a inovácie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana:
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 28.10.2019
Výrobný areál SWEP Kechnec – 7. etapa (Prístavba haly)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Košický Košice - okolie Strojársky a elektrotechnický priemysel 28.10.2019
Modernizácia obaľovne živičných zmesí Prievidza
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Prievidza Priemysel stavebných látok 28.10.2019
Ekologizácia Zvolenskej teplárenskej, a.s. - Modernizácia teplárne „A“, Zvolenská teplárenská, a.s. po roku 2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Zvolen Energetický priemysel 25.10.2019
FARMA NA CHOV OŠÍPANÝCH LADMOVCE-STAVEBNÉ ÚPRAVY OŠIPÁRNE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Trebišov Polnohospodárska a lesná výroba 25.10.2019
Drviace zariadenie RESTA CH1 700 x 500, k. ú. Smolenická Nová Ves
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infraštruktúra 25.10.2019
Zariadenie na produkciu argónu.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu
Nitriansky Šaľa Ostatné priemyselné odvetvia 25.10.2019
„Prevádzka Kriváň – rozšírenie výrobno-skladovacích a parkovacích kapacít“ - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Detva Strojársky a elektrotechnický priemysel 25.10.2019
Polder na toku Smíchov
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Myjava Vodné hospodárstvo 25.10.2019
Územný plán obce Chrabrany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 1 25.10.2019
Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 24.10.2019
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta (ZaD č. 1 ÚPN-M) Vrbové
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 2 24.10.2019
Základňová stanica Horskej záchrannej služby Západné Tatry - Žiar
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 24.10.2019
Prívodné potrubie Slovianskych prameňov, odvodnenie pozemkov okolo miestnej účelovej komunikácie a prívod vody do areálu rybárstva Brčná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Polnohospodárska a lesná výroba 24.10.2019
Mobilné drviace jednotky TEREX PEGSTON XA400 a TEREX PEGSTON 1000 SR
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Ružomberok Infraštruktúra 24.10.2019
Zariadenie na zber odpadov – rozšírenie druhov odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 24.10.2019
Územný plán mesta Liptovský Mikuláš – Zmeny a doplnky č. 6
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 1 24.10.2019