EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Hala Bratislava - DC8 Tomra - Etapa II.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Infraštruktúra 05.03.2019
REKONŠTRUKCIA A ZVÝŠENIE OXIDAČNEJ KAPACITY A ÚČINNOSTI PČOV V SLOVTAN CONTRACT TANNERY SPOL. S R.O. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Vodné hospodárstvo 05.03.2019
FAMILY RESIDENCE lakópark- obytná štvrť FAMILY RESIDENCE –zmena č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 04.03.2019
Produkčný kravín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Polnohospodárska a lesná výroba 01.03.2019
Brose Prievidza rozšírenie, fáza 4 a 5
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 01.03.2019
Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 9)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Slovenská republika podla § 4, ods. 2 01.03.2019
Termické zhodnocovanie ostatných odpadov, Nové Zámky
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 01.03.2019
Stavebný objekt Heliport v lokalite Ružinov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Doprava a telekomunikácie 01.03.2019
Zariadenie na zber zdravotníckeho odpadu - Podunajské Biskupice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 01.03.2019
Optimalizácia kapacít spaľovania JZ TSÚ RAO
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energetický priemysel 01.03.2019
Zberný dvor Zemianske Kostoľany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 01.03.2019
Ťažba bentonitu v dobývacom priestore Hliník nad Hronom II.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom Tažobný priemysel 01.03.2019
Linka na spracovanie skleného vlákna v Johns Manville Slovakia a. s. Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Ostatné priemyselné odvetvia 01.03.2019
Penzion Thermalpark
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 01.03.2019
IPR EMO 204 00 Seizmické dozodolnenie JE Mochovce na novú hodnotu seizmického zaťaženia, SO 806/1-01,02 Priečna etažérka 1. bloku a 2. bloku
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Nitra Zlaté Moravce Energetický priemysel 01.03.2019
Územný plán obce Ľuboreč- oznámenie o vypracovaní SD
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Lučenec Veľký Krtíš podla § 4, ods. 1 01.03.2019
Prieskumný vrt Malženice 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Trnava Tažobný priemysel 28.02.2019
Územný plán obce Čremošné, Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Turčianske Teplice podla § 4, ods. 2 28.02.2019
Koncepcia ochrany prírody a krajiny do roku 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 28.02.2019
Sklad vína s predajňou vína
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 28.02.2019
Úprava síry, Chotín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 27.02.2019
Zariadenie na zber a výkup odpadov – Púchov, Trenčianska
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Púchov Infraštruktúra 27.02.2019
UPNO Vyšná Kamenica_ZaD č.01
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 27.02.2019
Rekonštrukcia vákuotvorného systému na prevádzke Hydrokrak ťažkých zvyškov (RHC)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 27.02.2019
Úzmený plán mesta Žarnovica, Zmeny a doplnky č. 7
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Žarnovica podla § 4, ods. 1 27.02.2019