Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmena priestorového, technologického a organizačného usporiadania zariadenia na dočasné skladovanie a zhodnocovanie plastov drvením a regranuláciou v lokalite Vráble
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 14.06.2022
Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad - POMI - LÁTKOVCE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Prievidza Polnohospodárska a lesná výroba 14.06.2022
Rozšírenie zberu a zhodnocovania odpadov o nové katalógové čísla odpadov pri zachovaní celkovej kapacity zariadenia
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 14.06.2022
„Nový zdroj tepla a?elektrickej energie – plynové motory a?transformátor T10 - II
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Energetický priemysel 14.06.2022
Technická infraštruktúra pre priemyselný park Varín
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infraštruktúra 14.06.2022
Regionálny plán udržateľnej mobility Banskobystrického samosprávneho kraja
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Banskobystrický - podla § 4, ods. 1 14.06.2022
Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice – SECAP
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice I Košice II Košice III Košice IV podla § 4, ods. 1 14.06.2022
VÝROBNO-SKLADOVÝ AREÁL PO-TO
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Strojársky a elektrotechnický priemysel 14.06.2022
Rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna na Ulici S. Chalúpku v Prievidzi
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 14.06.2022
Mechanická úprava odpadov prostredníctvom mobilných zariadení
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice IV Infraštruktúra 14.06.2022
Obytný súbor Jurová- rodinné domy a infraštruktúra
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 14.06.2022
CENTRALIZÁCIA VÝROBY TREZOROV V KOS VÝROBA A MONTÁŽ ČASTI VÝŤAHOVÝCH KABÍN Competence Centre Dunajská Streda – Prístavba k výrobnej hale“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Strojársky a elektrotechnický priemysel 14.06.2022
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Torysa
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 14.06.2022
Malo-podlažná bytová zástavba - MALÁ CEVA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu
Bratislavský Malacky Iný dôvod posudzovania 14.06.2022
Územný plán obce Horná Ves, Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 14.06.2022
Zmena a doplnok č. 2/2021 ÚPN-O Švábovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 14.06.2022
Program rozvoja obce Stará Halič na roky 2022-2027
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 1 14.06.2022
Výrobná hala UNI-TECH Považská Bystrica - II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Považská Bystrica Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 13.06.2022
Obytný súbor Zelené Vlčince (ďalej iba OS)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infraštruktúra 13.06.2022
Obytný súbor dvojičky – Hadovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 13.06.2022
Most na ostrove - Vlárska, komunikácie Mládežnícka-Vlárska-Bratislavská
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Trenčín Doprava a telekomunikácie 13.06.2022
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Rekonštrukcia mosta M1193 cez potok Čierna voda v obci Kusín"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Košický Michalovce Doprava a telekomunikácie 13.06.2022
Skladová hala - Visolaje
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Považská Bystrica Púchov Infraštruktúra 10.06.2022
Nízkouhlíková stratégia mesta Námestovo na roky 2022-2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 10.06.2022
Územný plán zóny Kapušany, Obytná zóna Na nižnej tabuli
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 10.06.2022