EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Technológie na dosiahnutie vyššej úrovne recyklácie z kovových odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Hutnícky priemysel 10.05.2019
Vzdušné vedenie 2x110 kV Tr. Nitra-Čermáň-Rz. 110 kV Veľký Ďur
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Energetický priemysel 03.05.2019
Uzavretie a rekultivácia skládky „SKLÁDKA TKO RISŇOVCE, I., II. a III. ETAPA“ II. a III. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 03.05.2019
Územný plán obce Lieskovec, Zmeny a doplnky č. 4
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 03.05.2019
Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky - podla § 4, ods. 1 02.05.2019
Parkovisko – Ulica Kpt. Nálepku Liptovský Mikuláš
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 02.05.2019
Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera - Veľký šariš
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov Infraštruktúra 02.05.2019
Stredisko výroby recyklátov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Košický Michalovce Infraštruktúra 02.05.2019
Nová Ves nad Žitavou - farma na chov ryb
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Polnohospodárska a lesná výroba 02.05.2019
Lyžiarske stredisko Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, Zjazdová trať Lomnica a lanová dráha Grand – Štart s objektom služieb
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 02.05.2019
Plán otvárky, prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec – Šuja dobývací priestor Rajec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Tažobný priemysel 02.05.2019
Výrobňa betónových zmesí, Krupina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Banskobystrický Krupina Priemysel stavebných látok 02.05.2019
Skladové stany v areáli Gilbos Slovensko s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Strojársky a elektrotechnický priemysel 02.05.2019
Ustajnenie hovädzieho dobytka Hniezdne
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Stará Ľubovňa Polnohospodárska a lesná výroba 02.05.2019
Zber, preprava a nakladanie s odpadmi v prevádzke spoločnosti POWER BATTERY, Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 02.05.2019
Logistická a výrobná hala Lozorno SO 801
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Malacky Strojársky a elektrotechnický priemysel 30.04.2019
Územný plán mesta Sládkovičovo - Zmeny a doplnky 4/2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 30.04.2019
Zhodnocovanie ostatných stavebných odpadov mobilným zariadením
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Čadca Infraštruktúra 30.04.2019
Rekonštrukcia vnútornej dopravnej infraštruktúry v OS Pezinok a vyvolané investície
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 30.04.2019
Napojenie prevádzky Čpavok 4 na zariadenie na produkciu argónu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 30.04.2019
Vstupný priestor do výrobnej haly
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Ostatné priemyselné odvetvia 30.04.2019
SČOV ŽILINA – zariadenie na likvidáciu bioplynu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Energetický priemysel 30.04.2019
Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz (zmena č. 6)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Doprava a telekomunikácie 30.04.2019
Polyfunkčný dom MANHATTAN
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Šaľa Infraštruktúra 30.04.2019
Mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov ERPOS, spol. s r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Verejné prerokovanie
Žilinský Žilina Infraštruktúra 30.04.2019