EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Sklad pre celoročné skladovanie zeleniny
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 07.02.2020
IBV Baloň
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 27.01.2020
PRÍSTREŠOK
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 27.01.2020
Rekonštrukcia lanovej dráhy Dedinky - Geravy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Rožňava Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 27.01.2020
Bioplynová stanica Jelšava III
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Revúca Infraštruktúra 27.01.2020
Územný plán obce Kotrčiná Lúčka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 24.01.2020
Obchodné centrum Mobelix Poprad
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad Infraštruktúra 24.01.2020
Územný plán obce Iža – Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 2 24.01.2020
ÚZEMNÝ PLÁN MESTA KOLÁROVO –ZMENY A DOPLNKY Č. 7
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Nitriansky Dunajská Streda Komárno Nové Zámky podla § 4, ods. 2 24.01.2020
Terénne úpravy Rozkvetovej jamy v k. ú. Považská Teplá
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 24.01.2020
Závlahové hospodárstvo DAP Mužla
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Polnohospodárska a lesná výroba 24.01.2020
Chata pod Chlebom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Žilinský Martin Iný dôvod posudzovania 24.01.2020
IBV Kmeťovo - Viničky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 24.01.2020
Regionálny plán udržateľnej mobility Banskobystrického samosprávneho kraja
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický - podla § 4, ods. 1 24.01.2020
Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030, 1. časť – Národný program znižovania emisií
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 24.01.2020
Rohožník – Nový cintorín s domom smútku
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Malacky Infraštruktúra 23.01.2020
Farma Želobudza - navýšenie počtu VDJ
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Detva Polnohospodárska a lesná výroba 23.01.2020
Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 7/2019
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta Trnava podla § 4, ods. 2 23.01.2020
Zmeny a doplnky č. 8 Územného planu mesta Snina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 23.01.2020
Prevádzkovo – skladová budova N. V. Winery,
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 23.01.2020
Obytný súbor KAMENEC -MLYNÁRCE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 23.01.2020
Výmena kompresora (označenie zariadenia: 19S51 Bohuslava) na VJ Delenie bohatých plynov 1(DBP1)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 23.01.2020
Obytný súbor Panoráma 6
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice III Košice IV Infraštruktúra 23.01.2020
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nemce 2019 – 2028
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 23.01.2020
Územný plán obce Malý Čepčín
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Turčianske Teplice podla § 4, ods. 2 23.01.2020