Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Priemyselný park - Javorinská, Myjava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Myjava infraštruktúra 11.05.2004
Zhodnocovanie ojazdených pneumatík, Bardejov
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Bardejov infraštruktúra 11.05.2004
Farma THP a.s. stredisko Podhorany
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra poľnohospodárska výroba a lesná výroba 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Bardejov
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Bardejov infraštruktúra 11.05.2004
DOLNÝ BAR - rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trnavský Dunajská Streda infraštruktúra 11.05.2004
Výrobno-administratívna hala spol. Air Liquide Welding v Lužiankach
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nitra strojársky a elektrotechnický priemysel 11.05.2004
Rozšírenie areálu firmy Lagermax Autotransport Slovakia spol.s.r.o., Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava III infraštruktúra 11.05.2004
Obchodné centrum Bánovce nad Bebravou
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou infraštruktúra 11.05.2004
Tulčík- kanalizácia a ČOV
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Prešov vodné hospodárstvo 11.05.2004
Kamenica - kanalizácia
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Sabinov vodné hospodárstvo 11.05.2004
SIKENICA - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Levice infraštruktúra 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV obce Peder
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice - okolie vodné hospodárstvo 11.05.2004
Polyfunkčné centrum Petržalka-III.etapa, Bratislava-Petržalka
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Banská Bystrica - Sásová
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Banská Bystrica infraštruktúra 11.05.2004
Koncept územného plánu obce Zázrivá
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Dolný Kubín §35 11.05.2004
Rozšírenie jestvujúcej výroby drevotrieskovej dosky
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Prešovský Prešov drevospracujúci priemysel 11.05.2004
Rekreačný dom - objekt na prechodné ubytovanie Stará Lesná
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Kežmarok účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Centrum obchodu a služieb Humenné
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Prešovský Humenné infraštruktúra 11.05.2004
Rozšírenie výroby Al odliatkov - Rautenbach Slovakia s.r.o., Žiar nad Hronom
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Žiar nad Hronom hutnícky priemysel 11.05.2004
Prevádzka na zber a úpravu kovových odpadov Hliník nad Hronom
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Žiar nad Hronom infraštruktúra 11.05.2004
Zvolen nový civilný cintorín
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Zvolen infraštruktúra 11.05.2004
Rýchlostná cesta R2 Zvolen - Lovinobaňa
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Banskobystrický Detva Lučenec Zvolen dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 11.05.2004
Hotel a hotelový komplex "Meander" Oravice
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Tvrdošín infraštruktúra 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Topoľčany ul. Československej armády P.O.Hviezdoslava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Topoľčany infraštruktúra 11.05.2004