EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Logistické centrum Senec
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Senec infraštruktúra 07.09.2018
Snina - Rozvoj mikroregiónu Sninské rybníky
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Snina vodné hospodárstvo 11.05.2004
Splašková kanalizácia a ČOV pre 2x24 bytových jednotiek Nedožery - Brezany
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Prievidza vodné hospodárstvo 11.05.2004
Tlaková kanalizácia Presskan Terany
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Krupina vodné hospodárstvo 11.05.2004
Polyfunkčný dom Kozia - Zochova, Bratislava, výstavba garáží
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 11.05.2004
Výrobný areál firmy Hella Rakoľuby
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom strojársky a elektrotechnický priemysel 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV Hrabušice - Píla
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Spišská Nová Ves vodné hospodárstvo 11.05.2004
Polyfunkčný bytový objekt - Tomášikova ulica Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Veľký Krtíš
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Veľký Krtíš infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Nové Zámky
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica nafty, Gabčíkovo
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Dunajská Streda infraštruktúra 11.05.2004
Bytový don - MONDRIAN, Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Spracovanie mäsa a mäsových výrobkov a výroba polotovarov z mäsa Dovalovo
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Liptovský Mikuláš potravinársky priemysel 11.05.2004
Predajňa potravín LIDL Martin - Priekopa
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Martin infraštruktúra 11.05.2004
Objekt čerpacej stanica LPG Michalovce
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft Nitra - Kynek II
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Nitra infraštruktúra 11.05.2004
Výroba s odbyt ZNJ, výroba rodenticídnych nástrah Levice
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Levice poľnohospodárska a lesná výroba 11.05.2004
Vybudovanie skládky komunálneho odpadu s kompostárňou na sanovanej lokalite starej neriadenej skládky v katastrálnom území obce Horné Saliby
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trnavský Galanta infraštruktúra 11.05.2004
Prestavba kravína na výkrm brojlerového mäsa Moldava nad Bodvou
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Košice - okolie poľnohospodárska a lesná výroba 11.05.2004
Územný plán obce Ptičie a miestnej časti Podskalka
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Humenné §35 11.05.2004
Rozšírenie výroby Al odliatkov Žarnovica
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Žarnovica hutnícky priemysel 11.05.2004
Garáže na Húskovej ulici v Košiciach
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Košice I infraštruktúra 11.05.2004
Skládka odpadov Trstená - Jurčová
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Tvrdošín infraštruktúra 11.05.2004
Nákupné centrum a kultúrno - spoločenské stredisko Michalovce
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných látok STS Nitra
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Nitra infraštruktúra 11.05.2004