EN | SK | DE | Tlačiť
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Obnova ENO A - 2. etapa v k.ú. Zemianske Kostoľany
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Prievidza energetický priemysel 11.05.2004
Koncept územného plánu obce Zázrivá
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Dolný Kubín §35 11.05.2004
Rozšírenie jestvujúcej výroby drevotrieskovej dosky
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Prešovský Prešov drevospracujúci priemysel 11.05.2004
Zvolen nový civilný cintorín
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Zvolen infraštruktúra 11.05.2004
Cesta I/ 59 Dolný Kubín - hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá.
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Dolný Kubín dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Banská činnosť - ťažba a úprava ropy na ložisku Jakubov - západ
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Malacky ťažobný priemysel 11.05.2004
Gemerská Hôrka - otvárka ložiska sádrovca a anhydritu
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Rožňava ťažobný priemysel 11.05.2004
Bryndziareň - Liptovská Mliekareň a.s., Liptovský Mikuláš
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Žilinský Liptovský Mikuláš potravinársky priemysel 11.05.2004
Centrum obchodu a služieb Multitechnik - Šaľa
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Nitriansky Šaľa infraštruktúra 11.05.2004
Lyžiarsky areál Levočská dolina
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Levoča účelové objekty na šport, rekreáciu a cestovný ruch 11.05.2004
Polypropylén 3 - Nová výroba propylénu Slovnaft, a.s. Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava II Bratislava V Senec chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.05.2004
Zberné miesto nebezpečných odpadov separovaných občanmi z komunálnych odpadov v Pezinku
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Pezinok infraštruktúra 11.05.2004
Zberné miesto nebezpečných odpadov separovaných občamni z komunálnych odpadov vo Svätom Jure
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Pezinok infraštruktúra 11.05.2004
Cesta I/18 Petič, preložka cesty
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Prešov dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Podzemná parkovacia garáž - 99 miest v polyfunkčnom objekte na Hodžovom námestí v Bratislave - novostavba
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt Bratislava - Dvory IV - skladovanie a výdaj LPG
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava V infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Bratislava - Dúbravka
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica Bratislava - Prístavná
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft, Košice - medzi mostami
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Košice I infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft, Košice - Šaca
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Košický Košice II infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG Slovnaft, Devínska Nová Ves
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava IV infraštruktúra 11.05.2004
Brezno, úprava odtokových pomerov Kabátovského potoka
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Brezno vodné hospodárstvo 11.05.2004
Veterný park Myjava - lokalita Ostrý vrch
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Trenčiansky Myjava energetický priemysel 11.05.2004
Kanalizácia a ČOV obce Plaveč
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Prešovský Stará Ľubovňa vodné hospodárstvo 11.05.2004
OS - Záhradnícka juh - Podzemné garáže - 42 parkovacích miest - novostavba Bratislava
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Bratislavský Bratislava II infraštruktúra 11.05.2004